قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

‌قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی ‌ماده واحده - مشمولانی که در شورای پزشکی شهرستان مربوطه با معاینه بالینی معاف از خدمت تشخیص داده نشده و با تشخیص این شورا یا‌اعتراض مشمول یا رئیس حوزه نظام وظیفه مربوطه نیاز به معاینه تخصصی دارند رئیس حوزه مربوطه موظف است آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بیمارستانهای نیروهای مسلح معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گرفته و نتیجه معاینه تخصصی جهت‌تصمیم‌گیری به شورای پزشکی شهرستان مربوطه ارسال می‌گردد. ‌تبصره 1 - شورای پزشکی مزبور در این ماده واحده از سوی شبکه بهداری هر شهرستان و با تأیید سپاه و ژاندارمری سه نفر پزشک را به فرمانداری‌آن شهرستان معرفی تا پس از تأیید فرماندار، پزشکان مذکور در شورای پزشکی حوزه وظیفه عمومی شهرستان انجام وظیفه نمایند. ‌تبصره 2 - مشمولانی که نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند، قبلاً باید هزینه‌های پیش‌بینی شده را به حساب دولت پرداخت نموده و پس از‌معاینه طبق این قانون با آنان رفتار می‌شود. افرادی که به تأیید کمیته امداد محل فاقد تمکن مالی باشند از پرداخت وجه مزبور معاف‌اند. ‌تبصره 3 - مراکز مجهز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نیروهای مسلح ذکر شده در این قانون موظف هستند به وضع مشمولین معرفی‌شده حوزه مربوطه خارج از نوبت رسیدگی نموده و آنان را حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد معاینات تخصصی قرار دهند. ‌تبصره 4 - چنانچه مشمولانی که برای معاینات تخصصی به مراکز مجهز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا بیمارستانهای نیروهای‌مسلح معرفی می‌شوند ظرف مدت یک ماه به این مراکز مراجعه نکنند به خدمت اعزام خواهند شد. ‌تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.7.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی