قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده ۱ - اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۴ قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور به مبلغ یکصد و نوزده میلیون ریال که برای هزینه‌جشن دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی تصویب گردیده‌است در اختیار نخست وزیری قرار می‌گیرد که طبق دستور نخست وزیر به مصارف تعیین شده‌برای جشن دو هزار و پانصد ساله برسد.

مصرف اعتبار مزبور مشمول تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد.

‌ماده ۲ - بر اعتبار مندرج در ردیف ۱۱۳۲ قسمت هزینه قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور مبلغ یکصد میلیون ریال اضافه می‌گردد.

قانون بالا مشتمل بر دو ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نوزدهم بهمن ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

قانون مربوط به تعیین نحوه مصرف و افزایش بعضی از اعتبارات قانون بودجه اصلاحی ۱۳۴۳ کل کشور