قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت‌کرده‌اند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به اصلاح تبصره ماده ۹۸۸ و الحاق یک تبصره به ماده ۹۸۹ قانون مدنی راجع به ایرانیانی که ترک تابعیت‌کرده‌اند - مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۳۷ مجلس سنا

ماده واحده - تبصره ۹۸۸ قانون مدنی به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌ای به ماده ۹۸۹ قانون مزبور افزوده می‌گردد.

۱ - تبصره ماده ۹۸۸ قانون مدنی از این قرار اصلاح می‌شود:

تبصره - کسانی که برطبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن فقره سه ازاین ماده درباره آنان مقرر است باید در مدت یک سال از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها وفروش اموالشان را صادر خواهند نمود و چنین اشخاصی هر گاه در آتیه بخواهند به ایران بیایند اجازه مخصوص وزارت امور خارجه را باید تحصیل‌نمایند.

۲ - تبصره زیر به ماده ۹۸۹ قانون مدنی اضافه می‌شود:

تبصره - هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد - به این گونه‌اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۱۱٫۱۱ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.