قانون مجازات اسلامی ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
باب اول - مواد عمومی
باب دوم - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول - مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل دوم - تخفیف مجازات
فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات
فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان
باب سوم - جرایم
فصل اول - شروع به جرم
فصل دوم - شرکا و معاونین جرم
فصل سوم - تعدد جرم
فصل چهارم - تکرار جرم
باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا
فصل دوم - راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌
فصل سوم - اقسام حد زنا
فصل چهارم - کیفیت اجرای حد
باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط‌
فصل دوم - راه‌های ثبوت لواط در دادگاه‌
باب سوم - مساحقه‌
باب چهارم - قوادی‌
باب پنجم - قذف‌
باب ششم - حد مسکر
فصل اول - موجبات حد مسکر
فصل دوم - شرایط حد مسکر
فصل سوم - کیفیت اجرای حد
فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن‌
باب هفتم - محاربه و افساد فی‌الارض‌
فصل اول - تعاریف
فصل دوم - راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی‌الارض‌
فصل سوم - حد محاربه و افساد فی‌الارض‌
باب هشتم - حد سرقت
فصل اول - تعریف و شرایط‌
فصل دوم - راه‌های ثبوت سرقت‌
فصل سوم - شرایط اجرای حد
فصل چهارم - حد سرقت
باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
فصل دوم - اکراه در قتل‌
فصل سوم - شرکت در قتل‌
فصل چهارم - شرایط قصاص‌
فصل پنجم - شرایط دعوی قتل‌
فصل ششم - راه‌های ثبوت قتل‌
مبحث اول - اقرار
مبحث دوم - شهادت‌
مبحث سوم - قسامه‌
فصل هفتم - کیفیت استیفای قصاص‌
باب دوم - قصاص عضو
فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو
فصل دوم - شرایط و کیفیت قصاص عضو
باب اول - تعریف دیه و موارد آن
باب دوم - مقدار دیه قتل نفس
باب سوم - مهلت پرداخت دیه
باب چهارم - مسئول پرداخت دیه‌
باب پنجم - موجبات ضمان
باب ششم - اشتراک در جنایت
باب هفتم - تسبیب در جنایت
باب هشتم - اجتماع‌ سبب ‌و مباشر یا اجتماع ‌چند سبب
باب نهم - دیه اعضا
فصل اول - دیه مو
فصل دوم - دیه چشم
فصل سوم - دیه بینی
فصل چهارم - دیه گوش
فصل پنجم - دیه لب
فصل ششم - دیه زبان
فصل هفتم - دیه دندان
فصل هشتم - دیه گردن
فصل نهم - دیه فک
فصل دهم - دیه دست و پا
فصل یازدهم - دیه ناخن
فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات
فصل سیزدهم - دیه نخاع
فصل چهاردهم - دیه بیضه
فصل پانزدهم - دیه دنده
فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن
فصل هفدهم - دیه نشیمن‌گاه
فصل هجدهم - دیه استخوان‌ها
فصل نوزدهم - دیه عقل
فصل بیستم - دیه حس شنوایی
فصل بیست و یکم - دیه بینایی
فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی
فصل بیست و سوم - دیه چشایی
فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی
فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع
باب دهم - دیه جراحات
فصل اول - دیه جراحت سر و صورت
فصل دوم - دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود
فصل سوم - دیه جراحتی که در اعضای انسان فرو می‌رود
باب یازدهم - دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست‌ یا تورم می‌شود
باب دوازدهم - دیه سقط جنین
باب سیزدهم - دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود
فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه‌ی قلب
فصل پنجم - جعل و تزویر
فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت‌ نوشته‌ها از اماکن دولتی
فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم - تخریب اموال تاریخی‌، فرهنگی
فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی‌ نسبت به دولت
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم‌ - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم - ورشکستگی
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال ‌مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی
فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی