قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران - مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ مجلس سنا


‌ماده واحده - اجازه داده می‌شود اداره کل گمرک تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان را از لحاظ فوریت امر به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال طبق موافقتی که قبلاً به عمل آمده به شرکت ملی نفت ایران واگذار و اعتبار لازم را از محل درآمدهای اختصاصی کشور پرداخت نماید.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز بیست و پنجم فروردین ماه‌یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

منبع[ویرایش]

قانون راجع به واگذاری تجدید ساختمان اسکله گمرک آبادان به شرکت ملی نفت ایران