قانون راجع به بخشودگی بدهی جنسی و نقدی خرده‌ مالکین و کشاورزان قائنات

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به بخشودگی بدهی جنسی و نقدی خرده‌مالکین و کشاورزان قائنات - مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۳۶ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۳۶ مجلس سنا

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مقدار ۸۹۶۱۰۱۷۵ کیلو گندم و جو ارزان و مبلغ ۴۳۸۲۲۰۵٫۱۰ ریال بهای غلات تحویلی به‌خرده‌مالکین و کشاورزان قائنات را که بابت بدهی جنسی و نقدی آنان در سالهای ۱۳۲۵ الی ۱۳۲۷ باقی مانده و به علت عدم توانایی نتوانسته‌اند مسترددارند به نام بخشودگی به حساب قطعی منظور و از مطالبه و دریافت آن صرف نظر نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یک شنبه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۱۰٫۴ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است