قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتادوپنج میلیون‌ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

‌قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتادوپنج میلیون‌ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب مصوب ۲۰ شهریور ماه ۱۳۳۷


‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اعتباری به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودی پذیره برای کمک به‌آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب به اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بگذارد و رسیدی که از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به‌وزارت دارایی تسلیم می‌شود به منزله سند هزینه و به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

‌قانون بالا در جلسه ۱۵ شهریور ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.

منبع[ویرایش]

قانون راجع به اجازه اعطای مبلغ هفتادوپنج میلیون‌ریال از محل بقیه موجودی پذیره نفت برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب