قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون تمدید مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به‌آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۹٫۹٫۱۸ ماده واحده - مهلت‌های مقرر در ماده ۴۰ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳٫۵٫۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده سوم قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه مذکور مصوب ۴۶٫۳٫۲۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۵۴ تمدید می‌شود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای‌عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد. دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون تعیین و اعلام کند. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۳ آبان ماه ۱۳۴۹ در جلسه روز چهارشنبه هجدهم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی