قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 5.pdf

قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی - مصوب ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - مجلس شورای ملي به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاريه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانين‌ موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار می‌کند - تعيين تکلیف حکومت قطعی موكول به نظر مجلس مؤسسان است كه براي تغيير ‌مواد ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۴۰ متمم قانون اساسی تشكيل می‌شود.

‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رييس مجلس شورای ملی - سيد محمد تدین