قانون اساسی رومانی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی رومانی
LocationRomania.png

اصل‏۱[ویرایش]

رومانی یک جمهوری سوسیالیستی است‏. جمهوری سوسیالیستی رومانی دولتی است حاکم‏، مستقل و بسیط و متشکل از مردم کارگر شهرها و روستاها، رومانی سرزمینی است تجزیه ناپذیر و غیرقابل تقسیم‏.

اصل‏۲[ویرایش]

در جمهوری سوسیالیستی رومانی همه قدرت متعلق به مردم است‏. مردم آزاد، و حاکم بر سرنوشت خود، می‌باشند. قدرت مردم متکی بر اتحاد کارگر و دهقان است‏. در میثاق وحدت و یگانگی‏، طبقه کارگر (طبقه پیشرو جامعه‏)، دهقانان‏، روشنفکران و طبقات دیگر زحمتکش صرفنظر از ملیت خود، سازنده سیستم سوسیالیستی بوده و زمینه انتقال به سوی کمونیسم را بوجود می‌آورند.

اصل‏۳[ویرایش]

در جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، حزب کمونیست رومانی نیروی سیاسی رهبری کننده کل جامعه است‏.

اصل‏۴[ویرایش]

ملت که صاحب واقعی قدرت است‏، این قدرت را از طریق مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق‏، اعمال می‌نماید. مجمع ملی و شوراهای خلق سازمانهایی هستند که با آرا عمومی برابر، مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند. مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق‏، مبنای اساسی سیستم سازمانی دولت را تشکیل می‌دهد. مجمع بزرگ ملی‏، بالاترین مقام قدرت دولتی است که تمام سازمانهای دیگر دولت تحت نظر و راهنمایی آن به فعالیت می ثردازند.

اصل‏۵[ویرایش]

اقتصاد ملی رومانی‏، یک اقتصاد اشتراکی است که بر اساس مالکیت اشتراکی ابزار تولید بنا شده است‏. در جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، استثمار انسان از انسان برای همیشه ملغی شده است و اصل توزیع سوسیالیستی‏، بر حسب کمیت و کیفیت کار به مرحله اجرا درآمده است‏. کار یک وظیفه شرافتمندانه هر شهروند این کشور است‏.

اصل‏۶[ویرایش]

مالکیت سوسیالیستی وساإل تولید یا به صورت مالکیت دولتی است‏. یعنی اموالی که متعلق به کل جامعه است‏ - یا به شکل مالکیت تعاونی است یعنی اموالی که به یک سازمان تعاونی تعلق دارد.

اصل۷‏[ویرایش]

هر نوع ثروتهای زیرزمینی‏، معادن‏، زمینهای دولتی‏، جنگلها، آبها، منابع طبیعی نیرو، کارخانجات‏، ماشین آلات‏، بانکها، مزارع دولتی‏، ایستگاه‌های کشاورزی و تراکتورها، وسایل ارتباطی‏، وسایل حمل و نقل دولتی‏، وسایل مخابراتی‏، ساختمانهای دولتی‏، منازل مسکونی و تأسیسات اساسی اجتماعی‏ - فرهنگی دولت‏، متعلق به همه مردم‏، یعنی متعلق به دولت است‏.

اصل‏۸[ویرایش]

تجارت خارجی در انحصار دولت است‏.

اصل‏۹[ویرایش]

زمین‌های تعاونی تولیدی کشاورزی‏، حیوانات‏، ابزار، تأسیسات و ساختمانهای مربوط به آنها در مالکیت تعاونی است‏. قطعه زمینی که طبق مقررات تعاونی تولید کشاورزی مورد کشت یک خانواده کشاورز عضو آن تعاونی است در مالکیت تعاونی باقی می‌ماند. منازل مسکونی در مزارع و متفرعات آن‏، زمینی که بر روی آن قرار دارند در حدی که مقررات تعاونی تولید کشاورزی مقرر می‌دارد، احشام و محصولات جزیی کشاورزی و در ملکیت شخصی دهقانان تعاونی می‌باشد. ابزار، ماشین آلات‏، تأسیسات و ساختمانهای تعاونی‌های صنایع دستی و تعاونی‌های مصرف‏، به ملکیت تعاونی تعلق دارد.

اصل‏۱۰[ویرایش]

تعاونی‌های تولید کشاورزی‏، که یک شکل سوسیالیستی سازمان کشاورزی است‏، شرایط لازم را برای کشت گسترده زمین با استفاده از علوم پیشرفته فراهم می‌سازند و با افزایش تولید به توسعه اقتصاد ملی و بالابردن سطح زندگی دهقانی و نتیجتاً به بالا بردن سطح زندگی همه مردم کمک می‌کنند. دولت سازمانهای تعاونی تولید کشاورزی و دارایی‌های آنها و همچنین سازمانهای تعاونی دیگر و دارایی‌های آنها را حفظ و حمایت می‌نماید.

اصل‏۱۱[ویرایش]

در صورت تعاونی شدن کشاورزی‏، دولت برای دهقانانی که نتوانند به عضویت شرکت‌های تعاونی درآیند، مالکیت زمین و حیواناتی را که توسط آنان و خانواده ایشان برای تولید و کار مورد استفاده قرار می‌گیرند را تضمین می‌کند. کسانی که به کار ساخت صنایع دستی اشتغال دارند مالک کارگاه خود می‌باشند.

اصل‏۱۲[ویرایش]

زمین و ساختمان را فقط برای کارهای عام‌المنفعه و با پرداخت غرامت عادله می‌توان مصادره کرد.

اصل‏۱۳[ویرایش]

هدف عمده فعالیت‌های کشور جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، توسعه سیستم سوسیالیستی و بهزیستی ملت‏، بالا بردن مستمر سطح زندگی و فرهنگی مردم و تأمین آزادی و حیثیت انسان و تقویت شخصیت انسانی در تمام ابعاد می‌باشد. جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، اقتصاد ملی را سازمان داده و هدایت می‌کند و از مالکیت سوسیالیستی دفاع نموده و اجرای کامل حقوق شهروندان را تضمین می‌کند، آموزش و پرورش را در تمام سطوح توسعه می‌دهد، شرایط توسعه علوم‏، هنر و فرهنگ را فراهم می‌کند و برنامه‌های بهداشت عمومی را اجرا کرده و عهده‌دار دفاع و امنیت کشور و اداره قوای مسلح می‌باشد و روابط با کشورهای دیگر را تنظیم می‌نماید.

اصل‏۱۴[ویرایش]

جمهوری سوسیالیستی رومانی در حفظ و توسعه روابط دوستی و همکاری و برادری با کشورهای سوسیالیستی کوشا می‌باشد، روابط همکاری را با کشورهایی که دارای نظام‌های اجتماعی‏ - سیاسی دیگری هستند بهبود داده و در سازمان‌های بین‌المللی به منظور تأمین صلح و تفاهم بین ملتها فعالیت می‌نماید. روابط خارجی جمهوری سوسیالیستی رومانی بر مبنای احترام به اصول حق حاکمیت‏، استقلال ملی‏، تساوی حقوق و منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استوار گردیده است‏.

اصل‏۱۵[ویرایش]

سرزمین جمهوری سوسیالیستی رومانی به واحدهای اداری‏ - منطقه‌ای زیر تقسیم شده است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهای جمهوری سوسیالیستی رومانی عبارتند از: آرژس‏ - باکایو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - کلوچ‏ - کریسانا - ذبرجا - گالاتی‏ - هون دوآرا - جاسی‏ - مارامورس‏ - مورس ماجیار - اتونوموس‏ - التینا - سوکساوانا. پایتخت جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، شهر "بخارست‏" می‌باشد.

اصل‏۱۶[ویرایش]

کسب تابعیت رومانی و ترک تابعیت آن را قانون معین می‌کند.

اصل‏۱۷[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی صرف نظر از ملیت‏، نژاد، جنس و مذهب‏، دارای حقوق مساوی در تمام زمینه‌های اقتصادی‏، سیاسی‏، قضایی‏، اجتماعی و زندگی فرهنگی می‌باشند. حکومت جمهوری سوسیالیستی رومانی تساوی حقوقی هموطنان را تضمین می‌نماید. محدود کردن این حقوق و تبعیض در اجرای آنها به خاطر ملیت‏، نژاد یا مذهب مجاز نیست‏. هر گونه اظهاراتی که هدف آن ایجاد چنین محدودیت‌هایی باشد و نیز تبلیغات افراطی وطن دوستی‏، شعله‌ور ساختن تنفر نژادی یا ملی یا مذهبی‏، به موجب قانون مجازات خواهد داشت‏.

اصل‏۱۸[ویرایش]

در جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، شهرندان حق اشتغال به کار دارند. به هر یک از شهروندان بر حسب تجربیات و دانش آنها، امکان فعالیت در زمینه‌های اقتصادی‏، اداری‏، اجتماعی و فرهنگی داده خواهد شد و حقوق و مزایای آنها به فراخور کیفیت و کمیت کار آنها می‌باشد. برای کار مساوی‏، پرداخت مساوی صورت خواهد گرفت‏. قانون برای حمایت و ایمنی کارگر ضوابط مخصوص دارد، همچنین به منظور حمایت از کار زنان و افراد خردسال تدابیر ویژه‌ای مقرر می‌دارد.

اصل‏۱۹[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی حق تعطیلات دارند. تعطیلات برای آنهایی که حداکثر ساعات کار روزانه آنها هشت ساعت می‌باشد، یک روز استراحت در هفته و تعطیلات سالانه با پرداخت اجرت برایشان تضمین شده است‏. در مورد کارهای دشوار و خیلی دشوار، کار روزانه به کمتر از هشت ساعت‏، بدون کسر اجرت تقلیل پیدا می‌کند.

اصل‏۲۰[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی حق تأمین مادی در سن کهولت و بیماری و ازکارافتادگی را دارا می‌باشند. حق تأمین مادی برای کارگران کارخانجات و کارمندان ادارات از طریق بازنشستگی و کمکهای پزشکی به وسیله سیستم تأمین اجتماعی دولتی اجرا می‌شود و برای کارکنان سازمانهای تعاونی و دیگر سازمان‌های عمومی به صورت بیمه‌هایی که این سازمان‌ها ترتیب می‌دهند پرداخت خواهد شد. دولت کمک‌های پزشکی را به وسیله واحدهای بهداری خود تأمین می‌کند. دولت مرخصی ایام زایمان با پرداخت دستمزد را تضمین می‌کند.

اصل‏۲۱[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی از حق آموزش و پرورش برخوردارند. حق آموزش از طریق تعلیمات عمومی اجباری می‌باشد. مجانی بودن آموزش در تمام سطوح و بورس‌های دولتی تأمین می‌گردد.

اصل‏۲۲[ویرایش]

جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، آزادی استفاده از زبان محلی را برای ملیت‌هایی که در رومانی زندگی می‌کنند، در انتشار کتاب‏، مکاتبات یا روزنامه یا تیاتر و یا تحصیل در کلیه سطوح و مراحل به زبان مخصوص خودشان تأمین می‌نماید. همچنین در نواحی مورد سکنای مردم غیر ملیت رومانی‏، مجامع و مئسسات‏، زبان ملیت مربوطه را در نوشتن و گفتن به کار خواهند برد و مقامات را از میان مردم آن محل یا کسانی که زبان آنان و راه و رسم زندگی آنان را می‌دانند، منصوب می‌کنند.

اصل‏۲۳[ویرایش]

حقوق کلیه زنان و مردان در جمهوری سوسیالیستی رومانی یکسان می‌باشد. دولت از ازدواج و خانواده پشتیبانی می‌کند و از منافع مادر و فرزند دفاع می‌نماید.

اصل‏۲۴[ویرایش]

دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، شرایط لازم را جهت رشد جسمانی و معنوی جوانان تأمین می‌نماید.

اصل‏۲۵[ویرایش]

اتباع جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق را دارا می‌باشند. رای‏، عمومی‏، برابر، مستقیم و مخفی می‌باشد. هر یک از اتباع رومانی که به سن هیجده سال تمام نایل شده باشند، حق رای دادن را دارا می‌باشند. افرادی که حق رای دادن داشته و در ضمن به سن بیست و سه سالگی نیز رسیده باشند، می‌توانند به عنوان نماینده در مجمع بزرگ ملی و شورای خلق انتخاب شوند. حق معرفی نامزد به تمام سازمانهای کارگری‏، سازمانهای حزب کمونیست رومانی‏، اتحادیه‌های کارگری‏، تعاونی‌ها، سازمان‌های جوانان و زنان‏، انجمن‌های هنری و سایر سازمان‌های توده‌ای و عمومی داده شده است‏. انتخاب کنندگان حق دارند نمایندگان خود را هر زمان که بخواهند طبق همان روشی که آنان را انتخاب کرده‌اند، برکنار نمایند. محجورین و محرومین از حقوق اجتماعی و همچنین افرادی که به موجب رای دادگاه برای مدتی از حقوق مذکور محروم شده‌اند، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند.

اصل‏۲۶[ویرایش]

پیشرفته‌ترین و آگاه‌ترین شهروندان از صفوف کارگران‏، کشاورزان‏، و روشنفکران و دیگر گروه‌های مردم زحمتکش‏، در حزب کمونیست که بالاترین صورت تشکل برای طبقه کارگر و بخش پیش آهنگ آنست‏، گردآمده‌اند. حزب کمونیست رومانی بیانگر و در خدمت آرمانها و منافع حیاتی مردم بوده و نقش رهبر در تمام زمینه‌های سازندگی سوسیالیستی را داشته و سازمان‌های توده‌ای عمومی و ارکان دولتی را رهبری می‌نماید.

اصل‏۲۷[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری‏، تعاونی‌ها، سازمان جوانان و زنان و همچنین سازمان‌های هنری و اجتماعی و علمی و فنی و ورزشی و سازمان‌های دیگر اجتماعی را دارا می‌باشند. دولت از فعالیت‌های دسته جمعی و سازمان‌های عمومی حمایت کرده و شرایط مناسب را جهت تأمین وسایل لازم این سازمان‌ها فراهم نموده و از اموال این سازمانها صیانت می‌نماید. سازمانهای خلقی و عمومی‏، مشارکت وسیع توده‌های مردم را در حیات سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سوسیالیستی رومانی تأمین می‌کند و موجبات نظارت و کنترل عمومی را که مظهر روح دموکراتیک نظام سوسیالیستی است‏، فراهم می‌آورد. حزب کمونیست رومانی از طریق سازمان‌های خلق و عمومی با کارگران‏، کشاورزان‏، روشنفکران و زحمتکشان ارتباط منسجم برقرار کرده و آنها را در پیشبرد و تحقق سوسیالیسم بسیج می‌نماید.

اصل‏۲۸[ویرایش]

آزادی بیان و مطبوعات و تظاهرات و سخنرانی برای شهروندان رومانی تضمین می‌شود.

اصل‏۲۹[ویرایش]

آزادی بیان و مطبوعات و اجتماعات و سخنرانی و تظاهرات نباید با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسیالیستی و علیه منافع طبقه کارگر باشد. هر گونه اجتماع فاشیستی و ضد دمکراتیک ممنوع است‏، شرکت در اینگونه اجتماعات و تبلیغات فاشیستی یا ضد دمکراتیک طبق قانون موجب مجازات است‏.

اصل‏۳۰[ویرایش]

آزادی مذهب برای تمام شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی تضمین می‌شود هر کسی در اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک عقیده مذهبی آزاد است‏. آزادی اجرای مراسم دینی تضمین می‌شود. سازمان دادن و انجام مراسم مذهبی آزاد است‏. نحوه سازمان دادن و عمل کردن به مراسم دینی به وسیله‏، قانون معین شده است‏. مدرسه از کلیسا جدا است‏، هیچ فرقه یا گروه مذهبی حق ندارد هیچگونه مدرسه‌ای به جز مدارس مخصوص تربیت خادمان کلیسا، تأسیس نماید.

اصل‏۳۱[ویرایش]

شهروندان جمهوری سوسیالیستی رومانی مصون از تعرض می‌باشند. هیچ شخصی را نمی‌تواند دستگیر یا بازداشت کرد. اگر دلایل موجه و شواهدی مبنی بر اینکه وی مرتکب عملی شده است که در قانون برای آن مجازاتی مقرر است‏، وجود نداشته باشد، اعضای اداره تحقیق می‌توانند دستور دستگیری شخص را صرفاً برای حداکثر ۲۴ ساعت صادر نمایند هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد مگر به موجب حکم دادستان یا دادگاه‏.

اصل‏۳۲[ویرایش]

مسکن مصون از تعرض است‏. هیچ‌کس بدون اجازه نمی‌تواند وارد مسکن کسی شود مگر در موارد و شرایط مخصوصی که قانون معین کرده است‏.

اصل‏۳۳[ویرایش]

مکاتبات و مکالمات تلفنی از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمین می‌گردد.

اصل‏۳۴[ویرایش]

حق دادخواهی تضمین می‌باشد. سازمان‌های مملکت موظف به حل و فصل شکایات شهروندان مربوط به حقوق و منافع خصوصی یا عمومی می‌باشند.

اصل‏۳۵[ویرایش]

کسانی که به وسیله عمل خلاف قانون دستگاه‌های دولتی‏، لطمه‌ای به حقوقشان وارد شود می‌توانند از مقامات صلاحیت دار تحت شرایط پیش بینی شده در قانون بطلان آن عمل و جبران خسارت وارده را مطالبه کنند.

اصل‏۳۶[ویرایش]

حق مالکیت شخصی مورد حمایت قانون است‏. موضوع این حق درآمد و پس‌اندازهای حاصل از کار، خانه مسکونی و متعلقات آن و زمینی که روی آن کار می‌کنند و اشیا مورد استفاده شخصی می‌تواند باشد.

اصل‏۳۷[ویرایش]

حق وراثت را قانون حمایت می‌نماید.

اصل‏۳۸[ویرایش]

جمهوری سوسیالیستی رومانی به خارجیانی که به علت دفاع از منافع زحمتکشان و شرکت در مبارزه برای آزادی ملی یا دفاع از صلح مورد تعقیب و آزاد می‌باشند، حق پناهندگی اعطا می‌نماید.

اصل‏۳۹[ویرایش]

هر یک از اتباع جمهوری سوسیالیستی رومانی موظف به رعایت قانون اساسی و قوانین دیگر، و همچنین دفاع از مالکیت سوسیالیستی و شرکت در تقویت و توسعه نظام سوسیالیستی می‌باشد.

اصل‏۴۰[ویرایش]

خدمت سربازی در صفوف ارتش دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی اجباری بوده و وظیفه افتخارآمیز هر یک از اتباع کشور می‌باشد.

اصل‏۴۱[ویرایش]

دفاع از میهن‏، وظیفه مقدس هر یک از اتباع جمهوری سوسیالیستی رومانی می‌باشد. نقض سوگند وفاداری‏، خیانت به وطن‏، فرار از مقابل دشمن‏، تضعیف قوه دفاعی دولت‏، از بزرگترین جنایات بر علیه ملت بوده و به موجب قانون به شدیدترین وجه مجازات خواهد شد.

اصل‏۴۲[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی که بالاترین مرجع قدرت کشور است‏، یگانه دستگاه قانونگذاری دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی می‌باشد.

اصل‏۴۳[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی دارای اختیارات اساسی ذیل می‌باشد: ۱ - تصویب و اصلاح قانون اساسی جمهوری سوسیالیستی رومانی‏. ۲ - تنظیم و تصویب مقررات مربوط به سیستم انتخاباتی‏. ۳ - تصویب برنامه اقتصاد ملی‏، بودجه دولت‏، و تصویب صورت حساب نهایی عملکرد بودجه‏. ۴ - تشکیل شورای وزیران و وزارتخانه‌ها و سایر ارکان مرکزی اداری دولت‏. ۵ - تنظیم تشکیلات محاکم و دفاتر دادستانی‏. ۶ - تصویب مقررات برای تشکیل و نحوه عمل شوراهای خلق‏. ۷ - تصویب تشکیلات و سازمان‌های اداری مملکتی‏. ۸ - اعطای عفو و بخشودگی‏. ۹ - تصویب و رد معاهدات بین‌المللی که احتیاج به تغییر قانون داشته باشد. ۱۰ - انتخاب و عزل شورای دولتی‏. ۱۱ - انتخاب و عزل شورای وزیران‏. ۱۲ - انتخاب و انحلال دیوان عالی کشور و همچنین‏، انتخاب و عزل دادستانی کل‏. ۱۳ - اعمال نظارت کلی بر اجرای قانون اساسی‏. اخذ تصمیم در مورد مطابقت قوانین با قانون اساسی فقط به عهده مجمع بزرگ ملی می‌باشد. ۱۴ - اعمال نظارت بر فعالیت شورای دولتی‏. ۱۵ - اعمال نظارت بر فعالیت شورای وزیران و وزرا و سازمان‌های مرکزی دولتی‏. ۱۶ - استماع گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های دیوان عالی و اعمال نظارت بر رویه‌های قضایی دیوان مذکور. ۱۷ - اعمال نظارت بر فعالیت‌های دفتر دادستانی‏. ۱۸ - اعمال نظارت کلی بر فعالیت‌های شوراهای خلق‏. ۱۹ - تعیین خط مشی کلی سیاست خارجی‏. ۲۰ - اعلام وضعیت اضطراری در هر یک از مناطق یا در سراسر کشور، به منظور دفاع یا برقراری نظم و امنیت ملی‏. ۲۱ - اعلام بسیج در یک ناحیه یا در سراسر کشور (بسیج عمومی‏). ۲۲ - اعلان جنگ به عهده مجمع بزرگ ملی می‌باشد، وضعیت جنگ فقط می‌تواند در صورتی اعلام شود که تجاوز نظامی مستقیم‏، بر علیه جمهوری سوسیالیستی رومانی و یا بر علیه کشورهای دیگری که جمهوری سوسیالیستی رومانی‏، به موجب تعهدات بین‌المللی وظیفه دفاع از آنها را دارد، صورت گرفته باشد. ۲۳ - عزل و نصب فرماندهان نظامی‏.

اصل‏۴۴[ویرایش]

نمایندگان مجمع بزرگ ملی از حوزه‌های انتخاباتی با سکنه مساوی انتخاب می‌شوند، این حوزه‌ها به موجب فرامین شورای دولتی معین می‌گردد. هر حوزه دارای یک نماینده بوده و مجمع بزرگ ملی از چهارصد و شصت و پنج نماینده تشکیل می‌گردد.

اصل‏۴۵[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی برای مدت چهار سال انتخاب و از تاریخ پایان دوره قبلی رسمیت می‌یابد. مجمع بزرگ ملی قبل از پایان مدتی که برای آن انتخاب شده نمی‌تواند پایان پذیرد. در صورت وقوع وضعیتی خاص و عدم امکان انتخابات جدید، مجمع بزرگ ملی‏، در مورد ادامه نمایندگی خود برای مدتی که وضع مذکور ادامه دارد تصمیم می‌گیرد.

اصل‏۴۶[ویرایش]

رای‌گیری برای مجمع بزرگ ملی در یک روز تعطیل‏، در آخرین ماه هر دوره قانونگذاری انجام می‌شود. تاریخ انتخابات حداقل شصت روز قبل از انجام انتخابات تعیین می‌شود. مجمع بزرگ ملی جدید، ظرف سه ماه از تاریخ پایان دوره نمایندگی پیشین تشکیل می‌شود.

اصل‏۴۷[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی در مورد صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می‌گیرد. مجمع بزرگ ملی‏، قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می‌نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می‌گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده‏، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه ابطال قطع می‌گردد.

اصل‏۴۸[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی‏، آیین‌نامه داخلی خود را تنظیم و تصویب می‌نماید.

اصل‏۴۹[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی بودجه سالیانه خود را که جزیی از بودجه کل کشور است تنظیم و تصویب می‌کند.

اصل‏۵۰[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی برای هر دوره قانونگذاری‏، هیئت رئیسه خود را که مرکب از یک رئیس و چهار نایب رئیس می‌باشد انتخاب می‌نماید.

اصل‏۵۱[ویرایش]

رئیس مجمع بزرگ ملی جلسات مجمع بزرگ ملی را اداره می‌نماید. رئیس مجمع بزرگ ملی‏، می‌تواند هر یک از نایب رئیس‌ها را عهده‌دار برخی از وظایف خود نماید.

اصل‏۵۲[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی کمیسیون‌های دائمی متشکل از نمایندگان را انتخاب می‌نماید. کمیسیون‌های متشکله در مورد لوایح قانونی و موضوعات مهمی که برای مطالعه به وسیله‏، رئیس مجمع بزرگ ملی و بر طبق صلاحیت آنها ارسال می‌گردد، اظهارنظر کرده یا گزارشی تهیه می‌نماید. به تقاضای شورای دولتی‏، کمیسیون‌های داإمی نظریات خود را در مورد طرح فرامینی که قوت قانونی دارند اعلام می‌نماید. هر کمیسیون دایمی بر حسب صلاحیتش می‌تواند اطلاعات عرضه شده توسط رئسای سازمان‌های دولتی و دفتر دادستانی و دادگاه عالی را در مورد فعالیت‌های این سازمان‌ها استماع نماید. کمیسیون دایمی استنتاجات و پیشنهادات خود را به مجمع بزرگ ملی تقدیم می‌نماید. مجمع بزرگ ملی می‌تواند کمیسیون‌های موقتی برای هر مسیله یا فعالیت خاصی تشکیل داده و اختیارات و نحوه فعالیت هر یک از کمیسیون‌ها را مقرر نماید. کلیه سازمان‌های دولتی و رسمی‏، ملزم می‌باشند تا مدارک و اطلاعات مورد درخواست کمیسیون‌ها مذکور را در اختیار آنان قرار دهند.

اصل‏۵۳[ویرایش]

برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی‏، مجمع بزرگ ملی کمیسیونی به نام کمیسیون قانون اساسی برای همان دوره قانونگذاری انتخاب می‌نماید. کمیسیون قانون اساسی می‌تواند از بین کارشناسانی که نماینده نباشند، افرادی را که تعداد آنها از یک سوم مجموع اعضای کمیسیون قانون اساسی تجاوز ننماید انتخاب نمایند. کمیسیون مذکور گزارشات و نظریات خود و نیز گزارشات واصله از سوی سازمان‌های مقرر در آیین‌نامه داخلی مجمع را به مجمع بزرگ ملی تقدیم می‌نماید.

اصل‏۵۴[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی‏، دارای اجلاسیه‌های عادی خواهد بود که دوبار در سال تشکیل می‌شود. مجمع بزرگ ملی هر زمان که لازم باشد، اجلاسیه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد، اجلاس فوق‌العاده‏، بنا به درخواست شورای دولتی یا حداقل یک سوم کلیه‏، نمایندگان تشکیل می‌گردد.

اصل‏۵۵[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی‏، فقط در صورتی تشکیل جلسه می‌دهد که حداقل نصف به اضافه یک نفر از تمامی نمایندگان حضور داشته باشند.

اصل‏۵۶[ویرایش]

مجمع بزرگ ملی قوانین و احکام را تصویب می‌نماید. قوانین و احکامی که در مجمع بزرگ ملی به تصویب می‌رسد باید به موجب اکثریت آرا نمایندگان انجام گیرد. اصلاح و تصویب قانون اساسی‏، با رای حداقل دو سوم تمامی اعضای نمایندگان مجمع بزرگ ملی صورت می‌پذیرد. قوانین مصوب و احکام اتخاذ شده توسط مجمع بزرگ ملی‏، باید به امضای رئیس یا معاون وی که جلسه را اداره کرده است‏، برسد.

اصل‏۵۷[ویرایش]

قوانین باید حداکثر ظرف ده روز پس از تصویب در مجمع بزرگ ملی‏، توسط رئیس شورای دولتی امضا شده و همچنین در روزنامه رسمی جمهوری سوسیالیستی رومانی درج و منتشر گردد.

اصل‏۵۸[ویرایش]

هر یک از اعضای مجمع بزرگ ملی می‌تواند شورای وزیران یا هر یک از اعضای آن را به طور شفاهی یا کتبی مورد سوال قرار دهد. در راستای نظارتی که مجمع بزرگ ملی انجام می‌دهد هر یک از نمایندگان این مجمع می‌توانند رئیس دیوان عالی و یا دادستان کل را به صورت کتبی یا شفاهی مورد سئال قرار دهند. شخصی که بدین ترتیب مورد سئال قرار گرفته است موظف است که پاسخ سئال مطرح شده را حداکثر ظرف مدت سه روز و در نهایت در ظرف همان اجلاسیه بدهد.

اصل‏۵۹[ویرایش]

به منظور آماده نمودن بحث در مجمع بزرگ ملی و یا پاسخگویی‏، نمایندگان حق دارند که اطلاعات مورد لزوم خود را از طریق دبیرخانه مجمع بزرگ ملی خواستار گردند.

اصل‏۶۰[ویرایش]

هر نماینده موظف است متناوباً، گزارش فعالیت خود در مجمع بزرگ ملی را به انتخاب کنندگان خود عرضه نماید.

اصل‏۶۱[ویرایش]

هیچ‌یک از نمایندگان مجمع بزرگ ملی را نمی‌توان بدون رضایت قبلی مجمع بزرگ ملی در ایامی که مجمع مذکور در حال اجلاس می‌باشد، و یا بدون رضایت شورای دولتی‏، در فواصل بین دو اجلاسیه مجمع بازداشت و یا برای محاکمه احضار کرد.

اصل‏۶۲[ویرایش]

شورای دولتی جمهوری سوسیالیستی رومانی رکن عالی قدرت دولتی است که به طور دایم انجام وظیفه می‌کند و تابع مجمع بزرگ ملی می‌باشد.

اصل‏۶۳[ویرایش]

شورای دولتی به طور دایم وظایف مهم زیر را عهده‌دار می‌باشد: ۱ - تعیین تاریخ انتخابات مجمع بزرگ ملی و شوراهای خلق‏. ۲ - نصب و عزل رئسای سازمان‌های مرکزی اداری دولتی که در هیئت وزرا سمتی ندارند. ۳ - تعیین درجات نظامی‏، اعطای درجات ئنرالی و دریاداری و سپهبدی‏. ۴ - تعیین و اعطای مدالها و عناوین افتخاری‏، اجازه نصب و استفاده از مدالهای اعطایی به وسیله دولت‌های دیگر. ۵ - اعطای عفو و بخشودگی‏. ۶ - اعطای تابعیت‏، تصویب انصراف از تابعیت و بازپس گرفتن تابعیت رومانی‏. ۷ - اعطای حق پناهندگی‏. ۸ - تصویب و رد معاهدات بین‌المللی‏، به استثنای معاهداتی که تأیید و رد آن در صلاحیت مجمع بزرگ ملی می‌باشد. ۹ - تعیین رتبه‌های مأموران سیاسی‏، نصب و عزل نمایندگان سیاسی جمهوری سوسیالیستی رومانی‏. ۱۰ - پذیرش اعتبارنامه‌ها و احضارنامه‌های نمایندگان سیاسی دول خارجی‏. ۱۱ - در روابط بین‌المللی‏، رئیس شورای دولتی به عنوان نماینده جمهوری سوسیالیستی رومانی می‌باشد.

اصل‏۶۴[ویرایش]

شورای دولتی در فواصل بین دوره‌های مجمع بزرگ ملی‏، وظایف ذیل را به عهده دارد: ۱ - تشکیل اجلاسیه مجمع بزرگ ملی‏. ۲ - تصویب قواعد و مقرراتی که با قانون اساسی مغایر نباشد و تقدیم آن به مجمع بزرگ ملی طبق آیین‌نامه داخلی برای تصویب قوانین‏. در صورتی که مجمع بزرگ ملی به علت شرایط استثنایی نتواند تشکیل جلسه دهد، شورای دولتی می‌تواند برنامه اقتصادی دولت‏، بودجه دولت‏، همچنین لایحه تفریغ بودجه را به تصویب برساند. ۳ - نصب و عزل شورای وزیران‏، دیوان عالی و دادستان کل‏. در صورتی که در شرایط استثنایی‏، مجمع بزرگ ملی نتواند تشکیل جلسه دهد. ۴ - انتصاب و برکناری اعضای شورای وزیران‏، به پیشنهاد رئیس شورای وزیران‏. ۵ - نصب و عزل رئیس و اعضای دیوان عالی‏. ۶ - تفسیر الزام آور قوانین‏. ۷ - اعطای عفو و بخشودگی‏. ۸ - نظارت در اجرای قوانین و مصوبات مجمع بزرگ ملی‏، نظارت بر کار شورای وزیران‏، وزرا، و سایر ارکان مرکزی سازمان‌های دولتی‏، و نیز بر دفاتر دادستانی‌ها، استماع گزارش‌های دیوان عالی و نظارت بر رویه‌های آن و تصمیمات شوراهای خلق‏. ۹ - اعلام وضعیت فوق‌العاده برای دفاع از جمهوری سوسیالیستی رومانی و تأمین نظم عمومی و امنیت در تمام یا برخی مناطق کشور. ۱۰ - فرمان بسیج کلی یا جزیی در حالت اضطراری‏. ۱۱ - اعلان حالت جنگ در مواقعی که ضرورت ایجاب نماید. حالت جنگ فقط در مواقعی می‌تواند اعلام شود که حمله مسلحانه علیه جمهوری سوسیالیستی رومانی یا علیه کشور دیگری که جمهوری سوسیالیستی رومانی طبق عهدنامه‌های بین‌المللی در برابر آن دارای تعهد دفاع متقابل است‏، صورت گرفته باشد. مگر این که از عهدنامه ینین استنباط شود که تعهد اعلام حالت جنگی‏، قوت اجرایی خود را از دست داده است‏. ۱۲ - نصب و عزل فرمانده کل قوا.

اصل‏۶۵[ویرایش]

شورای دولتی را مجمع بزرگ ملی در اولین نشست از میان اعضای خود برای طول دوره قانونگذاری انتخاب می‌نماید.

اصل‏۶۶[ویرایش]

شورای دولتی متشکل است از رئیس و سه نفر قاإم مقام و ثانزده عضو. شورای مذکور از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید.

اصل‏۶۷[ویرایش]

شورای دولتی وظایف خود را بر مبنای اصل رهبری جمعی انجام می‌دهد.

اصل‏۶۸[ویرایش]

شورای دولتی به صدور فرامین و اخذ تصمیمات مبادرت می‌ورزد. فرامین و تصمیمات متخذه‏، توسط رئیس شورای دولتی امضا می‌شود. فرامینی که دارای اعتبار قانونی هستند در روزنامه رسمی جمهوری سوسیالیستی رومانی طبع و منتشر می‌گردد.

اصل‏۶۹[ویرایش]

شورای دولتی در مورد اموری که در صلاحیت او می‌باشد و همچنین در مورد رعایت و اجرای قوانین و تصمیمات توسط سازمان‌های دولتی به مجمع بزرگ ملی گزارش می‌دهد.

اصل‏۷۰[ویرایش]

شورای وزیران مقام عالی اداری کشور است‏. شورای وزیران فعالیت‌های کلی اجرایی را در تمام کشور هدایت می‌نماید و وظایف عمده ذیل را نیز به عهده دارد: ۱ - اتخاذ تدابیر کلی برای اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‏. ۲ - تأمین اجرای قوانین‏. ۳ - راهنمایی و هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های وزرا و سایر مراکز اداری کشور. ۴ - اتخاذ تدابیری به منظور تأمین نظم عمومی و دفاع از منافع و حقوق شهروندان‏. ۵ - تهیه طرح تفصیلی برنامه و بودجه دولت و تنظیم صورت حساب نهایی عملکرد بودجه‏. ۶ - تصویب تدابیر لازم برای اجرای برنامه و بودجه دولت‏. ۷ - ایجاد کارخانجات‏، سازمانهای اقتصادی و مئسساتی در جهت منافع جمهوری‏. ۸ - تعیین سهمیه سالیانه احضار به خدمت وظیفه عمومی شهروندان و اتخاذ تدابیر برای سازماندهی کل نیروهای مسلح‏. ۹ - اداره کل روابط با کشورهای دیگر و اتخاذ تدابیر برای انعقاد موافقتنامه‌های بین‌المللی‏. ۱۰ - تعلیق تصمیمات شوراهای خلق که با قانون مطابقت ندارد. ۱۱ - اعمال راهنمایی‏، هدایت و نظارت کلی بر فعالیتهای کمیته‌های اجرایی شوراهای خلق‏.

اصل‏۷۱[ویرایش]

شورای وزیران‏، به وسیله مجمع بزرگ ملی‏، برای طول دوره قانونگذاری در اولین اجلاسیه مجمع انتخاب می‌شود. شورای وزیران تا تعیین هیئت وزرای جدید از سوی نمایندگان جدید، به کار خود ادامه می‌دهند.

اصل‏۷۲[ویرایش]

شورای وزیران در ایفا وظایفش‏، تصمیمات خود را به منظور اجرای قوانین و منطبق با قوانین اتخاذ می‌کند. تصمیماتی که موجب برقراری ضوابط و قواعد می‌گردد، در روزنامه رسمی جمهوری سوسیالیستی رومانی منتشر می‌شود.

اصل‏۷۳[ویرایش]

شورای وزیران از رئیس شورای وزیران و معاونین شورای وزیران که از میان آنها یک نفر یا بیشتر می‌تواند معاون اول رئیس شورای وزیران باشد، و وزرا و رومسای سازمان‌های مرکزی دولت تشکیل می‌شود. رئیس‏، معاون اول و سایر معاونین‏، دبیرخانه‏ (دفتر) دایمی شورای وزیران را تشکیل می‌دهند.

اصل‏۷۴[ویرایش]

شورای وزیران در انجام فعالیت‌هایش بر طبق اصل‏ "رهبری جمعی‏" که تأمین کننده‏، وحدت عمل سیاسی و اداری وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های مرکزی دولتی است‏، عمل می‌کند.

اصل‏۷۵[ویرایش]

شورای وزیران چه به صورت جمعی و چه به صورت فردی در مقابل مجمع بزرگ ملی مسیولیت دارند. هر یک از وزرای شورای وزیران‏، برای فعالیت‌های اختصاصی خود و نیز برای کل فعالیت‌های شورای وزیران‏، در مقابل شورای دولتی مسیول خواهند بود.

اصل‏۷۶[ویرایش]

وزرا و سایر ارکان مرکزی اداری کشور، سیاست دولت را در زمینه‌هایی که برای آن منصوب شده‌اند، به مرحله اجرا درمی‌آورند.

اصل‏۷۷[ویرایش]

وزرا و رئسای سازمان‌های اداری مرکزی بر مبنا و در اجرای قوانین و تصویب‌نامه‌های شورای وزیران اقدام به صدور دستورالعمل و بخشنامه می‌کنند، آن دسته از مصوبات که وضع کننده قواعد است در روزنامه رسمی جمهوری سوسیالیستی رومانی منتشر می‌شود.

اصل‏۷۸[ویرایش]

وزرا و رئسای ارکان مرکزی اداری در مورد فعالیتها و سازمانی که سرپرستی می‌نمایند در مقابل شورای وزیران مسیولیت دارند.

اصل‏۷۹[ویرایش]

شوراهای خلق‏، ارکان محلی قدرت دولتی در استانها و نواحی و شهرها، روستاها می‌باشند. شوراهای خلق‏، فعالیت‌های محلی را به عهده دارد و موجبات توسعه اقتصادی‏، اجتماعی‏، فرهنگی و اداری واحدهای منطقه‌ای‏ - اداری را که در آن انتخاب شده‌اند، فراهم می‌آورند و حافظ نظم عمومی و مشروعیت سوسیالیستی و حمایت از حقوق شهروندان می‌باشند. شوراهای خلق‏، مشارکت مردم را در حل مسایل عمومی و دولتی در سطح محلی فراهم می‌کنند.

اصل‏۸۰[ویرایش]

شوراهای خلق وظایف مهم ذیل را به عهده دارند: ۱ - تصویب بودجه و برنامه اقتصاد محلی و مفاصاحساب عملکرد آن‏ ۲ - انتخاب و عزل کمیته اجرای شورای خلق‏. ۳ - ایجاد بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی‏، و تشکیل سازمان‌های دولتی در سطح محلی‏. ۴ - راهنمایی و جهت دادن و نظارت بر فعالیت کمیته اجرایی و بخش‌های تخصصی اداری محلی سازمان‌های اقتصادی تابعه‏. ۵ - نظارت بر تصمیمات شوراهای خلق پایین‌تر، بر حسب سلسله مراتب‏.

اصل‏۸۱[ویرایش]

شوراهای خلق تشکیل می‌شوند از نمایندگان حوزه انتخابیه مربوط. از هر حوزه انتخابیه یک نماینده انتخاب می‌شود. هر حوزه انتخابیه برای انتخاب نمایندگان شوراهای خلق بر حسب تعداد ساکنین مساوی تعیین می‌شود. مدت نمایندگی شورای خلق چهار سال است‏، به استثنای شورای خلق ده‏، که مدت آن دو سال می‌باشد. مدت نمایندگی از تاریخ خاتمه مدت نمایندگی شورای خلق قبلی محاسبه می‌شود. انتخاب مجدد در یکی از روزهای تعطیل آخرین ماه دوره نمایندگی شورای خلق صورت می‌پذیرد.

اصل‏۸۲[ویرایش]

شوراهای خلق نمایندگانی از بین خود برای تشکیل کمیسیون‌های دایمی که در انجام وظایفشان به آنها کمک می‌کنند، انتخاب می‌نمایند.

اصل‏۸۳[ویرایش]

شوراهای خلق دارای اجلاسیه خواهند بود. تشکیل اجلاسیه‌ها، توسط کمیته اجرایی شورای خلق انجام می‌شود. اجلاسیه‌های ویژه‏، به ابتکار کمیته دایمی یا به درخواست دست کم یک سوم تعداد نمایندگان تشکیل می‌شود.

اصل‏۸۴[ویرایش]

جلسات شوراهای خلق‏، با حضور حداقل نصف به اضافه یک از مجموع نمایندگان رسمیت پیدا می‌کند، در هر نشست‏، شورای خلق یک رئیس برای اداره جلسه انتخاب می‌نماید.

اصل‏۸۵[ویرایش]

هر یک از نمایندگان موظفند به طور ادواری گزارشهایی از فعالیتهای خود در شورای خلق را به اطلاع حوزه‏، انتخابیه خود برسانند.

اصل‏۸۶[ویرایش]

تصمیمات شورای خلق زمانی معتبر می‌باشد که اکثریت نمایندگان شورای مذکور به آن رای مثبت داده باشند. تصمیماتی که جنبه قانونی دارد به طریقی که قانون معین نموده است به اطلاع مردم می‌رسد.

اصل‏۸۷[ویرایش]

کمیته اجرایی شورای خلق‏، رکن محلی اداره دولتی با صلاحیت عام‏، در واحد منطقه‌ای‏ - اداری که شورای خلق در آن انتخاب شده است‏، می‌باشد.

اصل‏۸۸[ویرایش]

کمیته اجرایی شورای خلق‏، دارای وظایف مهم ذیل می‌باشد: ۱ - اجرای قوانین‏، فرامین و تصویب‌نامه‌های هیئت وزرا و دیگر مصوبات ارگان‌های بالاتر. ۲ - اجرای تصمیمات شورای خلق که آن کمیته اجرایی را برگزیده است‏. ۳ - تنظیم طرح بودجه محلی و برنامه اقتصادی و تشریح صورت حساب نهایی عملکرد بودجه‏. ۴ - اجرای بودجه و برنامه‏، اقتصادی محلی‏. ۵ - هدایت و کنترل فعالیت‌های بخش‌های ویژه اداره دولتی و مئسسات و سازمان‌های اقتصادی تابعه‏. ۶ - هدایت و کنترل فعالیت کمیته‌های اجرایی شوراهای خلق که در مرتبه پایین‌تری قرار دارند. ۷ - تعلیق تصمیمات شوراهای خلق پایین‌تر که مغایر با تصمیمات شورای خلقی که آن را انتخاب کرده است‏، می‌باشد.

اصل‏۸۹[ویرایش]

اعضای کمیته اجرایی به وسیله شورای خلق از بین نمایندگان شورای مذکور در اولین نشست پس از انتخابات برای طول دوره شورای خلق انتخاب می‌شوند. پس از پایان دوره مأموریت شورای خلق‏، کمیته اجرایی‏، تا انتخابات کمیته اجرایی جدید به وظایف خود ادامه می‌دهد.

اصل‏۹۰[ویرایش]

کمیته اجرایی شورای خلق از یک رئیس و یک نایب رئیس و از تعدادی عضو که قانون مقرر داشته تشکیل می‌شود. کمیته اجرایی فعالیت خود را طبق اصل مسیولیت مشترک و رهبری جمعی ادامه می‌دهد.

اصل‏۹۱[ویرایش]

کمیته اجرایی شورای خلق در اجرای وظایفش اقدام به صدور تصمیمات بر مبنا و در اجرای قانون می‌نماید. تصمیماتی که واضع قواعد و مقررات است به طریقی که قانون معین می‌کند به اطلاع مردم می‌رسد.

اصل‏۹۲[ویرایش]

کمیته اجرایی در مورد فعالیت‌های خود در مقابل شورای خلق منتخب خود، مسیول خواهد بود. کمیته اجرایی همچنین در مقابل کمیته‌های اجرایی بالاتر از خود مسیولیت دارد و باید پاسخگو باشد. کمیته‌های اجرایی شوراهای خلق ایالتی در مقابل شورای وزیران پاسخگو می‌باشد.

اصل‏۹۳[ویرایش]

شوراهای خلق ناحیه‏، بخش و شهر همراه با کمیته‌های اجرایی آنها، بخش‌های تخصصی سازمان اداری دولتی را تشکیل می‌دهد.

اصل‏۹۴[ویرایش]

در جمهوری سوسیالیستی رومانی قانون‏، به وسیله دیوان عالی‏، دادگاه‌های ایالتی‏، دادگاه‌های خلق و دادگاه‌های نظامی که طبق قانون تشکیل می‌شود، به مرحله اجرا در می‌آید.

اصل‏۹۵[ویرایش]

دادگاه‌ها با انجام فعالیت قضایی خود، از نظام سوسیالیستی و حقوق اشخاص دفاع کرده‏، و روح احترام به قوانین را به شهروندان آموزش می‌دهد. هدف دادگا ه‌ها از مجازات‏، اصلاح و آموزش متخلفین و پیشگیری از ارتکاب جرایم جدید می‌باشد.

اصل‏۹۶[ویرایش]

دادگاه‌ها دعاوی کیفری و مدنی و هر دعوی دیگری را که در صلاحیتشان باشد رسیدگی و محاکمه می‌کنند. در موارد ثیش بینی شده در قانون دادگاه‌ها بر تصمیمات سازمان‌های اداری یا عمومی کنترل و نظارت می‌نمایند. دادگاه‌ها به تقاضاهای اشخاصی که از اعمال اداری به حقوق آنان صدماتی وارد شده رسیدگی می‌نمایند؛ و می‌توانند نظریات خود را در مورد قانونی بودن احکام و تصمیمات اداری اعلام نمایند.

اصل‏۹۷[ویرایش]

دادگاه عالی‏، بر فعالیت قضایی تمام محاکم نظارت دارد. نحوه اجرای این نظارت را قانون مقرر می‌کند. به منظور اتخاذ رویه‌های قانونی واحد در امور قضایی‏، دادگاه عالی در جلسه هیئت عمومی به اتخاذ رویه‌های قضایی اقدام می‌نماید.

اصل‏۹۸[ویرایش]

دادگاه عالی‏، در نخستین اجلاسیه مجمع بزرگ ملی‏، برای طول دوره قانونگذاری انتخاب می‌شود. دادگاه عالی تا انتخابات دادگاه عالی جدید در دوره قانونگذاری بعد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

اصل‏۹۹[ویرایش]

دادگاه عالی در مقابل مجمع بزرگ ملی در مورد فعالیت‌های خود مسیول می‌باشد و در فاصله‏، جلسات مجمع بزرگ ملی در مقابل شورای دولتی مسیول است‏.

اصل‏۱۰۰[ویرایش]

تشکیلات محاکم‏، صلاحیت و آیین دادرسی قضایی به وسیله قانون معین می‌شود. دعاوی که در مراحل بدوی در دادگاه‌های خلق و دادگاه‌های ایالتی و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود با حضور هیئت منصفه انجام می‌گیرد.

اصل‏۱۰۱[ویرایش]

قضات و هیئت منصفه بر طبق قانون و به طریقی که قانون مقرر داشته انتخاب می‌شوند.

اصل‏۱۰۲[ویرایش]

در جمهوری سوسیالیستی رومانی جریان دادرسی به زبان رومانی است و در ایالات و بخشهایی که محل سکونت مردمی غیر از ملیت رومانی است استفاده از زبان مادری مردم محل ضروریست‏.

اصل‏۱۰۳[ویرایش]

محاکمات به صورت علنی است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد.

اصل‏۱۰۴[ویرایش]

قضات و هیئت منصفه در فعالیتهای قضایی شان مستقل بوده و فقط تحت امر قانون هستند.

اصل‏۱۰۵[ویرایش]

دفتر دادستانی جمهوری سوسیالیستی رومانی بر رعایت و اجرای قانون توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرکزی اداری کشور و سازمان‌های اداری ایالات و سازمان‌های تعقیب کیفری و محاکم و مأموران شهروندان دیگر، نظارت می‌نماید.

اصل‏۱۰۶[ویرایش]

دفتر دادستانی به وسیله دادستان کل هدایت و رهبری می‌شود. سازمان‌های دادستانی عبارتند از: دفتر دادستانی کل‏، دادستانی استان و دادستانی ناحیه و بخش و دفاتر دادستانی نظامی‏. سازمان‌های دفتر دادستانی به طریق سلسله مراتب اداره می‌شوند.

اصل‏۱۰۷[ویرایش]

دادستان کل در نخستین اجلاس مجمع بزرگ ملی برای یک دوره‏، قانونگذاری انتخاب می‌شود و تا انتخاب دادستان کل جدید در اولین اجلاس دوره‏، قانونگذاری بعدی‏، در سمت خود باقی است‏. دادستانها توسط دادستان کل منصوب می‌شوند.

اصل‏۱۰۸[ویرایش]

دادستان کل در مورد فعالیت‌های دفاتر دادستانی در برابر مجمع بزرگ ملی مسیول می‌باشد؛ و در فاصله بین اجلاسیه‌ها در مقابل شورای دولتی مسیولیت دارد.

اصل‏۱۰۹[ویرایش]

آرم جمهوری سوسیالیستی رومانی نشان دهنده کوه‌های مشجری است که خورشید بر بالای آن طلوع کرده است‏. در قسمت چپ یک دکل چاه نفت است‏. آرم با حلقه‌ای از خوشه‌های گندم احاطه شده است و بالای آرم یک ستاره پنج پر است قاعده آرم در یک نوار سه رنگ که روی آن کلمات‏ "جمهوری سوسیالیستی رومانی‏" می‌باشد پیچیده شده است‏.

اصل‏۱۱۰[ویرایش]

مهر دولتی حاوی آرم کشور است که اطراف آن کلمات جمهوری سوسیالیستی رومانی حک شده است‏.

اصل‏۱۱۱[ویرایش]

پرچم جمهوری سوسیالیستی رومانی حاوی رنگ قرمز، زرد و آبی است که عمودی قرار گرفته و رنگ آبی بعد از یوب پرچم است و آرم جمهوری سوسیالیستی رومانی در مرکز آن قرار دارد.

اصل‏۱۱۲[ویرایش]

سرود ملی جمهوری سوسیالیستی را مجمع بزرگ ملی تصویب می‌کند.

اصل‏۱۱۳[ویرایش]

قانون اساسی حاضر از تاریخ تصویب قابل اجرا است‏.

اصل‏۱۱۴[ویرایش]

قانون اساسی‏ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۲ و هر گونه مقررات دیگری اعم از قوانین‏، فرامین و مصوبات قانونی که مغایر با قانون اساسی حاضر باشد از این تاریخ منسوخه می‌باشد.