قانون اساسی جمهوری اندونزی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قانون اساسی کشورها قانون اساسی جمهوری اندونزی
LocationIndonesia.png

اصل‏۱[ویرایش]

۱- دولت اندونزی یک دولت واحد و دارای شکل جمهوری خواهد بود.

۲- حاکمیت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد.

اصل۲[ویرایش]

۱- مجلس شورای خلق مرکب از اعضای مجلس نمایندگان و نمایندگان مناطق محلی و گروه‌ها، طبق موازین مقرر در قانون می‌باشد.

۲- مجلس شورای خلق لااقل هر پنج سال یک‌بار در پایتخت کشور تشکیل جلسه می‌دهد.

۳- کلیه تصمیمات مجلس شورای خلق با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.

اصل۳[ویرایش]

مجلس شورای خلق، قانون اساسی و خطوط اصلی سیاست کشور را تعیین و مقرر می‌نماید.

اصل۴[ویرایش]

۱- رئیس جمهور اندونزی اختیار حکومت را به موجب قانون اساسی عهده‌دار خواهد بود.

۲- یک معاون، رئیس جمهور را در انجام وظایف خودیاری خواهد کرد.

اصل۵[ویرایش]

۱- رئیس جمهور با توافق مجلس شورای خلق، اختیار وضع قانون را خواهد داشت.

۲- رئیس جمهور مقررات لازم برای اجرای قوانین را تعیین و مقرر خواهد کرد.

اصل۶[ویرایش]

۱- رئیس جمهور باید بومی بوده و در اندونزی متولد شده باشد.

۲- رئیس جمهور و معاون وی با اکثریت رای مجلس شورای خلق انتخاب خواهند شد.

اصل۷[ویرایش]

رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شوند و حق انتخاب مجدد را دارند.

اصل۸[ویرایش]

اگر رئیس جمهور فوت کند یا از سمت خود کناره گیری نماید و یا قادر به انجام وظایف خویش نباشد، معاون رئیس جمهور تا خاتمه دوره ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات وی را عهده‌دار خواهد بود.

اصل۹[ویرایش]

رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور پیش از تصدی مقام خود، طبق موازین مذهبی سوگند یاد خواهند کرد و یا به شرح زیر در برابر مجلس شورای خلق یا نمایندگان رسماً متعهد خواهند شد:

سوگند رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور) «در پیشگاه خداوند سوگند یاد می‌نمایم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسی وفادار بمانم وهمه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا کنم و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت نمایم.» تعهد رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور) «موکداً متعهد می‌شوم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسی وفادار خواهم ماند و همه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت خواهم نمود.»

اصل۱۰[ویرایش]

رئیس جمهور بالاترین قدرت را بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی اعمال خواهد کرد.

اصل۱۱[ویرایش]

رئیس جمهور با موافقت مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با سایر دولتها را دارد.

اصل۱۲[ویرایش]

رئیس جمهور حق اعلام وضعیت اضطراری را دارد. شرایط حاکم بر وضعیت اضطراری و آثار آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل۱۳[ویرایش]

۱- رئیس جمهور نمایندگان سیاسی و کنسولها را منصوب می‌نماید.

۲- رئیس جمهور استوارنامه نمایندگان سیاسی سایر دولتها را می‌پذیرد.

اصل۱۴[ویرایش]

رئیس جمهور حق عفو، بخشودگی، لغو و استرداد حقوق را دارا می‌باشد.

اصل۱۵[ویرایش]

رئیس جمهور حق اعطای عناوین، درجات، نشانها و سایر علایم افتخاری را دارد.

اصل۱۶[ویرایش]

۱- ترکیب شورای عالی مشورتی به موجب قانون تعیین خواهد شد.

۲- این شورا به موضوعاتی که توسط رئیس جمهور مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند و حق ارایه پیشنهاد به دولت را دارد.

اصل۱۷[ویرایش]

۱- وزرای دولت، رئیس جمهور را یاری می‌نمایند.

۲- وزرا توسط رئیس جمهور منصوب و معزول می‌شوند.

۳- اداره و سازماندهی وزارتخانه‌های دولتی بر عهده وزرا می‌باشد.

اصل۱۸[ویرایش]

تقسیم قلمرو اندونزی به مناطق کوچک و بزرگ و نیز ساختار اداری آنها را، قانون با رعایت اصلی مشورت در نظام حکومتی کشور و با رعایت حقوق سنتی در سرزمین‌های ناحیه‌ای که دارای ویژگیهای مخصوص به خود هستند، تعیین می‌نماید.

اصل۱۹[ویرایش]

۱- ساختار مجلس نمایندگان به موجب قانون معین خواهد شد.

۲ - مجلس نمایندگان لااقل یکبار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل۲۰[ویرایش]

۱- کلیه قوانین باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد.

۲- اگر یک لایحه قانونی مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار گیرد، نمی‌توان لایحه مذکور را مجدداً در همان دوره اجلاسیه به مجلس تقدیم کرد.

اصل۲۱[ویرایش]

۱- اعضای مجلس نمایندگان اختیار تهیه و تقدیم طرح تقدیم طرح قانونی را به مجلس دارند.

۲- چنانچه لوایح مزبور با وجود تصویب مجلس نمایندگان مورد تأیید و تنفیذ رئیس جمهور نباشد نمی‌توان آنها را در آن دوره مجدداً مطرح کرد.

اصل۲۲[ویرایش]

۱- اگر مصلحت ایجاب نماید، رئیس جمهور اختیار وضع مقررات حکومتی را به جای قوانین دارد.

۲- مقررات یاد شده باید در اجلاسیه بعدی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.

۳- اگر مقررات مذکور به تصویب مجلس نمایندگان نرسد، منسوخ خواهند شد.

اصل۲۳[ویرایش]

۱ - پیش بینی درآمد و هزینه همه ساله به موجب قانون به عمل می‌آید. اگر مجلس نمایندگان پیش بینی دولت را نپذیرفت، دولت بر اساس پیش بینی سال قبل عمل خواهد کرد.

۲- وضع هر نوع مالیات برای رفع احتیاجات کشور باید به موجب قانون صورت گیرد.

۳- انواع پول و ارزشهای آن را قانون مقرر می‌دارد.

۴- دیگر امور مالی کشور را قانون تنظیم می‌نماید.

۵- به منظور رسیدگی به حسابرسی مالی دولت، هیئت رسیدگی به امور مالی تشکیل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعیین خواهد کرد. نتایج رسیدگی هیئت مذکور به اطلاع مجلس نمایندگان می‌رسد.

اصل۲۴[ویرایش]

۱- اختیارات قضایی توسط یک دادگاه عالی و سایر دادگاه‌ها مطابق با مقررات قانونی اعمال می‌شود.

۲- سازمان و اختیارات دادگاه‌های یاد شده را قانون تعیین می‌نماید.

اصل۲۵[ویرایش]

شرایط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل۲۶[ویرایش]

۱- اتباع اندونزی اشخاصی هستند که یا متولد و بومی اندونزی می‌باشند و یا اشخاصی از سایر ملیت‌ها که قانون آنها را تبعه شناخته است.

۲- شرایط مربوط به تابعیت را قانون تعیین می‌نماید.

اصل۲۷[ویرایش]

۱- بدون استثنا همه اتباع موضوع و جایگاه برابر در مقابل قانون و حکومت دارند و باید قانون و دولت را حمایت نمایند.

۲- هر تبعه‌ای حق کار و حیات شایسته انسان را دارد.

اصل۲۸[ویرایش]

آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات و آزادی ابراز عقیده و قلم و نظایر آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل۲۹[ویرایش]

۱- اساس دولت اعتقاد به خدای واحد متعال می‌باشد.

۲- دولت آزادی هر کس را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می‌نماید.

اصل۳۰[ویرایش]

۱- همه اتباع کشور موظف و مکلف به دفاع از کشور می‌باشند.

۲- شرایط مربوط به دفاع به موجب قانون تعیین می‌شود.

اصل۳۱[ویرایش]

۱- هر تبعه‌ای حق تحصیل و برخورداری از آموزش را دارد.

۲- دولت مکلف است نظام آموزش همگانی را به موجب موازین قانونی دایر نماید.

اصل۳۲[ویرایش]

دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملی اندونزی تلاش می‌کند.

اصل۳۳[ویرایش]

۱- اقتصاد کشور به عنوان تلاش مشترک بر مبنای اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت.

۲- صنایع تولیدی که برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در زندگی اکثر مردم تأثیر دارد، از جانب دولت کنترل خواهد شد.

۳- زمین، آب و ثروتهای طبیعی توسط دولت کنترل شده و برای استفاده همه مردم مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

اصل۳۴[ویرایش]

فقرا و اطفال نیازمند باید تحت مراقبت دولت قرار گیرند.

اصل۳۵[ویرایش]

پرچم کشور اندونزی مزین به رنگهای سرخ و سفید است.

اصل۳۶[ویرایش]

زبان کشور، اندونزیایی است.

اصل۳۷[ویرایش]

۱- به منظور اصلاح قانون اساسی باید لااقل دو سوم کل اعضای مجلس شورای خلق حضور داشته باشند.

۲- اخذ تصمیم با موافقت لااقل دو سوم کل اعضای حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.

منابع[ویرایش]

  1. شورای نگهبان
  2. Constitution of the Republic of Indonesia