قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی


قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی - ‌مصوب ۲۹ تیر ماه ۱۳۰۶ شمسی


‌ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می‌دهد صرفه‌جویی‌های بودجه هذه‌السنه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی الی آخر سنه‌مزبوره مبلغ بیست هزار تومان برای ساختمان مقبره حکیم ابوالقاسم فردوسی اختصاص دهد تا علاوه بر وجوه اعانه که توسط انجمن آثار ملی برای‌همین مقصود جمع‌آوری شده است با نظارت اداره مباشرت مجلس به مصرف برسد.

‌از تاریخی که موجود شدن محل بیست هزار تومان برای اداره مباشرت مجلس مسلم شود اقدام به شروع ساختمان مقبره مزبور نباید بیش از دو ماه‌طول انجامد و اداره مباشرت مامور اجرا است.

‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا


منبع[ویرایش]

قانون اختصاص بیست هزار تومان از محل صرفه‌جویی بودجه ۱۳۰۶ مجلس برای ساختمان مقبره فردوسی

نگاه کنید به[ویرایش]

ویکی‌پدیا
ویکی‌پدیا

در ویکی‌پدیا موجود است:

جشنواره توس