قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه - مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۲۹


ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است کلیه اعتبارات سال جاری وزارت فرهنگ و دانشگاه را اعم از حقوق و مزایا و هزینه تأسیس و تکمیل‌مدارس و آموزشگاههای حرفه‌ای و صنعتی و کشاورزی دانشگاه و دانشکده‌های شهرستانها و بیمارستانهای وابسته به آن (‌و تهیه کتاب برای محصلین‌چهار سال اول ابتدایی) و سایر هزینه‌ها به میزانی که مورد رسیدگی و موافقت کمیسیون بودجه واقع گردیده طبق صورتی که وزارت فرهنگ تهیه وتسلیم خواهد نمود از محل درآمد کل کشور تأمین و تأدیه نماید.


تبصره - در تأسیس مدارس جدید مدارس حرفه‌ای و کشاورزی مقدم بر مدارس معمولی می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه مجلس شورای ملی به‌تصویب رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

ماده واحده بالا در جلسه پانزدهم مرداد ماه ۱۳۲۹ و تبصره آن در جلسه بیست و ششم مهر ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده‌است

منبع[ویرایش]

قانون اجازه مصرف بودجه سال ۱۳۲۹ وزارت فرهنگ طبق مصوبات شماره ۴ کمیسیون بودجه