قانون اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاث اهدایی شرکت ملی نفت ایران به سازمان دفاع غیرنظامی کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه فروش ۴۱۷ قلم اثاث اهدایی شرکت ملی نفت ایران به سازمان دفاع غیرنظامی کشور - مصوب ۵ دی ماه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ مجلس سنا [۱]


‌ماده واحده - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ۴۱۷ قلم اثاث اهدایی شرکت ملی نفت ایران به سازمان دفاع غیر نظامی کشور را با رعایت مقررات‌آیین‌نامه معاملات دولتی و با حضور نماینده دیوان محاسبات بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان مزبور منظور وبرای اجرای برنامه‌های آموزشی و ساختمانی بر طبق مقررات مورد استفاده قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰،۱۰،۵ در جلسه روز شنبه شانزدهم بهمن ماه یک هزارو سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نخست - ص. ۵۴۱