سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران/راهبردهای کلان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

۵- راهبردهای کلان

۱- استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر اساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی (تمام اهداف)

۲- نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد فرهنگی- تربیتی و تعالی بخش در کلیه مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های ۵،۴،۲،۱و ۶)

۳- ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام ها (شامل برنامه درسی ملی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی- رهبری و مدیریت- تأمین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فن آوری- پژوهش وارزشیابی) و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های ۶،۵،۴،۳،۲،۱)

۴- توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی.

۵- تقویت و نهادینه سازی مشارکت اثر بخش و مسئولیت پذیری مردم و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و بنیادهای عام‌المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(هدف‌های۲،۳،۵و ۷)

۶- گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات علمی- تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های۱،۲،۴و ۸)

۷- تقویت نگاه فناورانه و بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی (هدف‌های ۱،۲،۳و ۷)

۸- تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاه های مرتبط به ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی.(هدف‌های ۷و ۲،۱)

۹- استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولیت پذیر و پاسخ گو (به ویژه مدیریت منابع انسانی) و بستر سازی برای استقرار نظام کارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های۴،۶،۲و ۷)

۱۰- ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک، پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه مشارکت همگانی (هدف‌های ۸،۴،۲)

۱۱- ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی واخلاقی معلمان،مربیان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده (هدف‌های ۷،۴،۱)

۱۲- بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه ها و روش‌ها در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(هدف‌های ۱،۲،۳ و ۷)

۱۳- ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی مراکز تربیت معلم (دانشگاه ویژه فرهنگیان) به منظور توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی های تربیتی- علمی و حرفه ای فرهنگیان. (هدف‌های ۴و ۵و ۷)

۱۴- توسعه ظرفیت ها و توانمندهای آموزشی و پرورش برای حضور فعال وسازنده در صحنه‌های بین المللی و منطقه ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در قانون اساسی و سند چشم انداز و رهنمودهای مقام معظم رهبری ( هدف‌های ۲و ۷و ۸)