سعدی (قصاید فارسی)/فلک را این همه تمکین نباشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سعدی (قصاید فارسی) توسط سعدی
(فلک را این همه تمکین نباشد)

 فلک را این همه تمکین نباشدفروغ مهر و مه چندین نباشد   صبا گر بگذرد بر خاک پایتعجب گر دامنش مشکین نباشد   ز مروارید تاج خسروانیتیکی در خوشه‌ی پروین نباشد   بقای ملک باد این خاندان راکه تا باشد خلل در دین نباشد   هر آن کو سر بگرداند ز حکمتاز آن بیچاره‌تر مسکین نباشد   عدو را کز تو بر دل پای پیلستبزن تا بیدقش فرزین نباشد   چنین خسرو کجا باشد در آفاقوگر باشد چنین شیرین نباشد   خدا را دشمنش جایی بمیرادکه هیچش دوست بر بالین نباشد