سعدی (غزلیات 1)/مقصود عاشقان دو عالم لقای تست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (غزلیات 1)  از سعدی
(مقصود عاشقان دو عالم لقای تست)
'


 مقصود عاشقان دو عالم لقای تستمطلوب طالبان به حقیقت رضای تست 
 هر جا که شهریاری و سلطان و سروریستمحکوم حکم و حلقه به گوش گدای تست 
 بودم بر آن که عشق تو پنهان کنم ولیکشهری تمام غلغله و ماجرای تست 
 هر جا که پادشاهی و صدری و سروریستموقوف آستان در کبریای تست 
 قومی هوای نعمت دنیا همی پزندقومی هوای عقبی و ما را هوای تست 
 هر جا سریست خسته‌ی شمشیر عشق توهر جا دلیست بسته‌ی مهر و هوای تست 
 کس را بقای دائم و عهد قدیم نیستجاوید پادشاهی و دائم بقای تست 
 گر می‌کشی به لطف گر می‌کشی به قهرما راضییم هرچه بود رای رای تست 
 امید هر کسی به نیازی و حاجتی استامید ما به رحمت بی‌منتهای تست 
 هر کس امیدوار به اعمال خویشتنسعدی امیدوار به لطف و عطای تست