سعدی (غزلیات 1)/ثنا و حمد بی‌پایان خدا را

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (غزلیات 1)  از سعدی
(ثنا و حمد بی‌پایان خدا را)
'


 ثنا و حمد بی‌پایان خدا راکه صنعش در وجود آورد ما را 
 الها قادرا پروردگاراکریما منعما آمرزگارا 
 چه باشد پادشاه پادشاهاناگر رحمت کنی مشتی گدا را 
 خداوندا تو ایمان و شهادتعطا دادی به فضل خویش ما را 
 وز انعامت همیدون چشم داریمکه دیگر باز نستانی عطا را 
 از احسان خداوندی عجب نیستاگر خط درکشی جرم و خطا را 
 خداوندا بدان تشریف عزتکه دادی انبیا و اولیا را 
 بدان مردان میدان عبادتکه بشکستند شیطان و هوا را 
 به حق پارسایان کز در خویشنیندازی من ناپارسا را 
 مسلمانان ز صدق آمین بگوییدکه آمین تقویت باشد دعا را 
 خدایا هیچ درمانی و دفعیندانستیم شیطان و قضا را 
 چو از بی دولتی دور اوفتادیمبه نزدیکان حضرت بخش ما را 
 خدایا گر تو سعدی را برانیشفیع آرد روان مصطفی را 
 محمد سید سادات عالمچراغ و چشم جمله انبیا را