سعدی (غزلیات ۱)/تن آدمی شریفست به جان آدمیت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سعدی (غزلیات ۱) از سعدی
(تن آدمی شریفست به جان آدمیت)
  تن آدمی شریفست به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت  
  اگر آدمی به چشمست و دهان و گوش و بینی چه میان نقش دیوار و میان آدمیت  
  خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت  
  به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید به زبان آدمیت  
  مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت  
  اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت  
  رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند بنگر که تا چه حدست مکان آدمیت  
  طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت  
  نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت