سعدی (غزلیات 1)/بربود دلم در چمنی سرو روانی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (غزلیات 1)  از سعدی
(بربود دلم در چمنی سرو روانی)
'


 بربود دلم در چمنی سرو روانیزرین کمری ، سیمبری، موی میانی 
 خورشید وشی، ماه رخی، زهره جبینییاقوت لبی، سنگ دلی، تنگ دهانی 
 عیسی نفسی، خضر رهی، یوسف عهدیجم مرتبه‌ای، تاج وری، شاه نشانی 
 شنگی، شکرینی، چو شکر در دل خلقیشوخی، نمکینی، چو نمک شور جهانی 
 جادو فکنی، عشوه گری، فتنه پرستیآسیب دلی، رنج تنی، آفت جانی 
 بیداد گری، کج کلهی، عربده جوییشکر شکنی، تیرقدی، سخت کمانی 
 در چشم امل، معجزه‌ی آب حیاتیدر باب سخن، نادره‌ی سحر بیانی 
 کی‌زلف و رخ و لعل لب او شده سعدیآهی و سرشکی و غباری و دخانی