سعدی/دیوان اشعار/غزلیات

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Yes check.svgاول دفتر به نام ایزد دانا
Yes check.svgای نفس خرم باد صبا
Yes check.svgروی تو خوش می‌نماید آینه ما
Yes check.svgاگر تو فارغی از حال دوستان یارا
Yes check.svgشب فراق نخواهم دواج دیبا را
Yes check.svgپیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را
Yes check.svgمشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا
Yes check.svgز اندازه بیرون تشنه‌ام ساقی بیار آن آب را
Yes check.svgگر ماه من برافکند از رخ نقاب را
Yes check.svgبا جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را
Yes check.svgوقت طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را
Yes check.svgدوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را
Yes check.svgوه که گر من بازبینم روی یار خویش را
Yes check.svgامشب سبکتر می‌زنند این طبل بی‌هنگام را
Yes check.svgبرخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق‌فام را
Yes check.svg تا بود بار غمت بر دل بی‌هوش مرا
Yes check.svg چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را
Yes check.svg ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را
Yes check.svg کمان سخت که داد آن لطیف بازو را
Yes check.svg لاابالی چه کند دفتر دانایی را
Yes check.svg تفاوتی نکند قدر پادشایی را
Yes check.svg من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را
Yes check.svg رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما
Yes check.svg وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها
Yes check.svg اگر تو برفکنی در میان شهر نقاب
Yes check.svg ما را همه شب نمی‌برد خواب
Yes check.svg ماه رؤیا روی خوب از من متاب
Yes check.svg سرمست درآمد از خرابات
Yes check.svg متناسبند و موزون حرکات دلفریبت
Yes check.svg هر که خصم اندر او کمند انداخت
Yes check.svg چه فتنه بود که حسن تو در جهان انداخت
Yes check.svg معلمت همه شوخی و دلبری آموخت
Yes check.svg کهن شود همه کس را به روزگار ارادت
Yes check.svg دل هر که صید کردی نکشد سر از کمندت
Yes check.svg دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت
Yes check.svg بنده وار آمدم به زنهارت
Yes check.svg مپندار از لب شیرین عبارت
Yes check.svg چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت
Yes check.svg بی تو حرامست به خلوت نشست
Yes check.svg چنان به موی تو آشفته‌ام به بوی تو مست
Yes check.svg دیر آمدی‌ای نگار سرمست
Yes check.svg نشاید گفتن آن کس را دلی هست
Yes check.svg اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست
Yes check.svg بوی گل و بانگ مرغ برخاست
Yes check.svg خوش می‌رود این پسر که برخاست
Yes check.svg دیگر نشنیدیم چنین فتنه که برخاست
Yes check.svg سلسله موی دوست حلقه دام بلاست
Yes check.svg صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست
Yes check.svg خرم آن بقعه که آرامگه یار آن جاست
Yes check.svg عشق ورزیدم و عقلم به ملامت برخاست
Yes check.svg آن نه زلفست و بناگوش که روزست و شب‌ست
Yes check.svg آن ماه دوهفته در نقابست
Yes check.svg دیدار تو حل مشکلاتست
Yes check.svg سرو چمن پیش اعتدال تو پستست
Yes check.svg مجنون عشق را دگر امروز حالتست
Yes check.svg ای کاب زندگانی من در دهان توست
Yes check.svg هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست
Yes check.svg اتفاقم به سر کوی کسی افتادست
Yes check.svg این تویی یا سرو بستانی به رفتار آمدست
Yes check.svg شب فراق که داند که تا سحر چندست
Yes check.svg افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست
Yes check.svg ای لعبت خندان لب لعلت که مزیدست
Yes check.svg از هر چه می‌رود سخن دوست خوشترست
Yes check.svg این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست
Yes check.svg عیب یاران و دوستان هنرست
Yes check.svg هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست
Yes check.svg فریاد من از فراق یارست
Yes check.svg چشمت خوشست و بر اثر خواب خوشترست
Yes check.svg عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست
Yes check.svg ای که از سرو روان قد تو چالاکترست