سعدی (باب چهارم در تواضع)/یکی خوب کردار، خوش خوی بود

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب چهارم در تواضع)  از سعدی
(یکی خوب کردار، خوش خوی بود)
'


 یکی خوب کردار، خوش خوی بودکه بد سیرتان را نکو گوی بود 
 به خوابش کسی دید چون در گذشتکه باری حکایت کن از سرگذشت 
 دهانی به خنده چو گل باز کردچو بلبل به صوتی خوش آغاز کرد 
 که بر من نکردند سختی بسیکه من سخت نگرفتمی با کسی