سعدی (باب پنجم در رضا)/فرو کوفت پیری پسر را به چوب

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب پنجم در رضا)  از سعدی
(فرو کوفت پیری پسر را به چوب)
'


 فرو کوفت پیری پسر را به چوببگفت ای پدر بی گناهم مکوب 
 توان بر تو از جور مردم گریستولی چون تو جورم کنی چاره چیست؟ 
 به داور خروش، ای خداوند هوشنه از دست داور برآور خروش