سعدی (باب نهم در توبه و راه صواب)/یکی برد با پادشاهی ستیز

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب نهم در توبه و راه صواب)  از سعدی
(یکی برد با پادشاهی ستیز)
'


 یکی برد با پادشاهی ستیزبه دشمن سپردش که خونش بریز 
 گرفتار در دست آن کینه توزهمی گفت هر دم به زاری و سوز 
 اگر دوست بر خود نیازردمیکی از دست دشمن جفا بردمی؟ 
 بتا جور دشمن به دردش پوسترفیقی که بر خود بیازرد دوست 
 تو با دوست یکدل شو و یک سخنکه خود بیخ دشمن برآید ز بن 
 نپندارم این زشت نامی نکوستبه خشنودی دشمن آزار دوست