سعدی (باب نهم در توبه و راه صواب)/پلیدی کند گربه بر جای پاک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب نهم در توبه و راه صواب)  از سعدی
(پلیدی کند گربه بر جای پاک)
'


 پلیدی کند گربه بر جای پاکچو زشتش نماید بپوشد به خاک 
 تو آزادی از ناپسندیده‌هانترسی که بر وی فتد دیده‌ها 
 براندیش ازان بنده‌ی پر گناهکه از خواجه مخفی شود چند گاه 
 اگر بر نگردد به صدق و نیازبه زنجیر و بندش بیارند باز 
 به کین آوری با کسی بر ستیزکه از وی گزیرت بود یا گریز 
 کنون کرد باید عمل را حسابنه وقتی که منشور گردد کتاب 
 کسی گرچه بد کرد هم بد نکردکه پیش از قیامت غم خود بخورد 
 گر آیینه از آه گردد سیاهشود روشن آیینه‌ی دل به آه 
 بترس از گناهان خویش این نفسکه روز قیامت نترسی ز کس