سعدی (باب ششم در قناعت)/یکی نیشکر داشت در طیفری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب ششم در قناعت)  از سعدی
(یکی نیشکر داشت در طیفری)
'


 یکی نیشکر داشت در طیفریچپ و راست گردیده بر مشتری 
 به صاحبدلی گفت در کنج دهکه بستان و چون دست یابی بده 
 بگفت آن خردمند زیبا سرشتجوابی که بر دیده باید نبشت 
 تو را صبر بر من نباشد مگرولیکن مرا باشد از نیشکر 
 حلاوت ندارد شکر در نیشچو باشد تقاضای تلخ از پیش