سعدی (باب سوم در عشق و مستی و شور)/یکی در نشابور دانی چه گفت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب سوم در عشق و مستی و شور)  از سعدی
(یکی در نشابور دانی چه گفت)
'


 یکی در نشابور دانی چه گفتچو فرزندش از فرض خفتن بخفت؟ 
 توقع مدار ای پسر گر کسیکه بی سعی هرگز به منزل رسی 
 سمیلان چو بر می‌نگیرد قدموجودی است بی منفعت چون عدم 
 طمع دار سود و بترس از زیانکه بی بهره باشند فارغ زیان