سعدی (باب دوم در احسان)/ببخش ای پسر کدمی زاده صید

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب دوم در احسان)  از سعدی
(ببخش ای پسر کدمی زاده صید)
'


 ببخش ای پسر کدمی زاده صیدبه احسان توان کرد و، وحشی به قید 
 عدو را به الطاف گردن ببندکه نتوان بریدن به تیغ این کمند 
 چو دشمن کرم بیند و لطف و جودنیاید دگر خبث از او در وجود 
 مکن بد که بد بینی از یار نیکنیاید ز تخم بدی بار نیک 
 چو با دوست دشخوار گیری و تنگنخواهد که بیند تو را نقش و رنگ 
 وگر خواجه با دشمنان نیکخوستبسی بر نیاید که گردند دوست