سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)/نگویم ز جنگ بد اندیش ترس

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)  از سعدی
(نگویم ز جنگ بد اندیش ترس)
'


 نگویم ز جنگ بد اندیش ترسدر آوازه‌ی صلح از او بیش ترس 
 بسا کس به روز آیت صلح خواندچو شب شد سپه بر سر خفته راند 
 زره پوش خسبند مرد اوژنانکه بستر بود خوابگاه زنان 
 به خیمه درون مرد شمشیر زنبرهنه نخسبد چو در خانه زن 
 بباید نهان جنگ را ساختنکه دشمن نهان آورد تاختن 
 حذر کار مردان کار آگه استیزک سد رویین لشکر گه است