سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)/در اخبار شاهان پیشینه هست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)  از سعدی
(در اخبار شاهان پیشینه هست)
'


 در اخبار شاهان پیشینه هستکه چون تکله بر تخت زنگی نشست 
 به دورانش از کس نیازرد کسسبق برد اگر خود همین بود و بس 
 چنین گفت یک ره به صاحبدلیکه عمرم بسر رفت بی حاصلی 
 بخواهم به کنج عبادت نشستکه دریابم این پنج روزی که هست 
 چو می‌بگذرد ملک و جاه و سریرنبرد از جهان دولت الا فقیر 
 چو بشنید دانای روشن نفسبتندی برآشفت کای تکله بس! 
 طریقت بجز خدمت خلق نیستبه تسبیح و سجاده و دلق نیست 
 تو بر تخت سلطانی خویش باشبه اخلاق پاکیزه درویش باش 
 بصدق و ارادت میان بسته‌دارز طامات و دعوی زبان بسته‌دار 
 قدم باید اندر طریقت نه دمکه اصلی ندارد دم بی‌قدم 
 بزرگان که نقد صفا داشتندچنین خرقه زیر قبا داشتند