سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' سعدی (باب اول در عدل و تدبیر و رای)  از سعدی '