دیوان فخر شیرازی/پروای ننگ

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اسرار وی پروای ننگ  از فخر شیرازی دولت جاویدان
دیوان فخر شیرازی


  دیدم به جام لعل می لعل فام را معذورم ار ز می نکنم فرق جام را  
  همرنگ جام باده و همرنگ بادهٔ جام در حیرتم که باده بخوانم کدام را  
  از نکته سنج نکته سرائیست در مقال وز نکته دان که باز شناسد مقام را  
  بر ماست آنکه پرده بپوشیم بر مرام بر تست آنکه فهم نمائی کلام را  
  با کوی او به باغ جنان نیست حاجتی از ما سلام روضهٔ دارالسلام را  
  جز آن جناب راه به جائی نمیبرد با خواجه گو مران بتعرض غلام را  
  خوش وقت طایری که ازین آشیان پرید نادیده سختیی قفس و رنج دام را  
  پیرانه سر به عشق جوانی فکنده خوی نادیده سختیی قفس و رنج دام را  
  ساقی ز فخر جرعهٔ خاصان مکن دریغ پروای ننگ نیست چو رسوای عام را  

***