دیوان فخر شیرازی/صف شمع

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دفتر طامات صف شمع  از فخر شیرازی مزرع آمال
دیوان فخر شیرازی


  بـه حمــدالله که با دلـــــدارم امشـــب به بر دلدار و هم دل دارم امشب  
  چــو صبـــح دولتـــم زد از افق سـر چه پـــروا زاختـــر بد دارم امشب  
  درخـــت آرزو بـــرگ و ثمـــر کـــرد ز شـــاخ عمـــر برخــوردارم امشب  
  بر آن عـــزمم که بوســم چشم مستش کشـــد مـــژگانش ار بــردارم امشب 
  زنم پیش از همه خود بر صف شمع کـه بر پــروانگــان ســـردارم امشب  
  هـــزاران شکـــر بعـــد از روزگـاران بـــه دیـــدش دیـــدۀ بیـــدارم امشب  
  ز شــادی یک زمـــان بــر هــم نیاید فــرو دوزنــد اگـــر دیــــدارم امشب  
  ســـزاوارســـت کـــز شــوق رخ گــل چـــه بلبــل نغمـــه ها بردارم امشب  
  عبــث نام و نشـــان از من مجـــوئید کــه من خود محـو آن دیدارم امشب  
  چه فخر از هر چه غیر او گذشتم بنـــام ایــزد نکــــــو کـــــردارم امشب  

***