دیوان فخر شیرازی/شهپر روح القدس

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حکم قضا شهپر روح القدس  از فخر شیرازی ز یک اصلیم
دیوان فخر شیرازی


  گر کند در شیشه گردون خون ما نشکند پیمان دل مفتون ما  
  خاک ما زآب وفا بسرشته اند خاصیت ها هست در معجون ما  
  کشت ما را درد داروئی فرست ای تو جالینوس و افلاطون ما  
  درد دل این است درمان جز حبیب گر شفا جوئی تو از قانون ما  
  نقش جوئی مانی از نقاش دور یاد گیر این نکته زان کلیون ما  
  رنگ نیرنگ است نزد اهل دل اطلس چرخ است سقلاطون ما  
  همچو خورشیدیم عریان وین عجب شهپر روح القدس اکسون ما  
  گو بر فخر که دم از افسانه بند نیست در وی کارگر افسون ما  

***