دیوان فخر شیرازی/جام زهر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
عجوزه جام زهر  از فخر شیرازی غایب
دیوان فخر شیرازی


 جانا صلا زدی که بلا میفرستمت بر این صلا ز جان صله ها میفرستمت 
 از خاطر بلاکش و از جان غم نصیب هر دم هزار گونه فدا میفرستمت 
 به رسم تحفه رنج و عنا گر فرستیم خوشنودی و رضا به ازاء میفرستمت 
 دشنام اگر دهی و فرستی پیام سخت اندر جواب مدح و ثنا میفرستمت 
 گر جام زهر هدیه نمایی بسوی من اندر عوض من آب بقا میفرستمت 
 ای غم بیا به سینه و از دل مپوش روی کز دُرّ اشک رونما میفرستمت 
 درمان برای درد خود هرگز نخواستیم جانا بگو به طعنه دوا میفرستمت 
 ای لعل یار قانعی از من اگر بجان بوسی بده که جان بها میفرستمت 
 با فخر گو ز دوست که یاری ز کس مخواه هر لحظه لشکری ز بلا میفرستمت 

***