دیوان فخر شیرازی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان فخر شیرازی  از فخر شیرازی '


فهرست اول[ویرایش]

 1. حدیث جام
 2. دشت طف
 3. نقش خیال
 4. کحل بیداری
 5. جریدهٔ عشاق
 6. مستی شباب
 7. لیس و لا و ها و هو
 8. چشم مهر
 9. پروای ننگ
 10. دولت جاویدان
 11. اسرار وی
 12. خون بها
 13. عنان خرد
 14. آب آتش فام
 15. حکم قضا
 16. شهپر روح القدس
 17. همای دولت
 18. ز یک اصلیم
 19. هزاران مشتری

فهرست دوم[ویرایش]

 1. حریم امن
 2. شحنهٔ ولایت
 3. باران اشک
 4. سفر عشق
 5. گوهر حکمت
 6. شاهد وصل
 7. هاروت و ماروت
 8. خوشهٔ پروین
 9. دفتر طامات
 10. وصیت رندان
 11. مقام
 12. کوری چشم عدو
 13. دور فلک
 14. صــف شمــع
 15. مــزرع آمــال
 16. دریچـــۀ صبــح
 17. نــو عروس جهــان
 18. سنگ جفــا
 19. یاد دوستان

فهرست سوم[ویرایش]

 1. خــدمت دوست
 2. طــوق طــاعت
 3. محبــوبی عــالم
 4. روشــن رواق
 5. چشمــۀ آب بقــا
 6. خــرقۀ صــد پاره
 7. دامــن عـــزلت
 8. دیــار دوســت
 9. گــوشــۀ ابــرو
 10. فــرقت ایــّام
 11. جامۀ صبر
 12. طریق ادب
 13. خاطر محزون
 14. مه و پروین
 15. ای عمر درنگی
 16. سر کوچۀ سلامت
 17. عجوزه
 18. جام زهر
 19. غایب

فهرست چهارم[ویرایش]

 1. جوشن تسلیم
 2. زیان طلبی
 3. زاد و راحله
 4. سرّ عشق
 5. اسرار معرفت
 6. مردم بیگانه
 7. شور عظیم
 8. شاخ تمنّا
 9. کشور جان
 10. جور به اندازه
 11. شهید تیغ تو
 12. گوشۀ معمور
 13. بیگانه و ملازم
 14. دیدۀ محمود
 15. نقش بدیع
 16. معشوق نالایق
 17. شهر حُسن
 18. رخ دوست
 19. زنده مسیحا میکند

فهرست پنجم[ویرایش]

 1. رستگار
 2. جمال دوست
 3. گداخت آهم آهن
 4. نگارستان
 5. آتش پنهان
 6. دامن جاه