پرش به محتوا

دیوان سلمان ساوجی/رباعیات/امسال مکرر است وقت گل و مل

از ویکی‌نبشته

امسال مکرر است وقت گل و مل

وز غم سر و برگ ندارد بلبل

با آن همه شوکت ز پریشانی وقت

بی تیغ و سپر برون نمی‌آید گل