دیوان بیدل شیرازی/ زال فلک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
گل گلزار زال فلک  از بیدل شیرازی جفای مخالف
دیوان بیدل شیرازی


 چون طفل شیر خوار به کف شاه دین گرفت زال فلک به دست جفا تیر کین گرفت 
 آمد بحر پگاه پی آب و سیل اشک از چشم آسمان همه روی زمین گرفت 
 هم لرزه بر قایم عرش خدا فتاد هم گریه بر ملایک عرش برین گرفت 
 پس از سپاه کوفه ز بیداد چرخ پیر تیر از کمان کینه ز هر سو کمین گرفت 
 آن تشنه کام را که به کف داشت نهر آب شست قضا ز دست امام مبین گرفت 
 بی شرمی سپاه مخالف چو بنگرید بر رخ ز شرم پردگیان آستین گرفت 
 آورد رو به خیمه و از شرم هر نفس خون از گلوی اصغر و خوی از جبین گرفت 
 افغان که از ستیزۀ دوران فتنه جو اهریمنی ز دست سلیمان نگین گرفت 
 بیداد بین که خانۀ ایمان به باد رفت بر اهل بیت ظلم ز آل زیاد رفت 

***