دیوان بیدل شیرازی/ روباه بازی فلک

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روی سرخ گلی روباه بازی فلک  از بیدل شیرازی سروهای گلشن
دیوان بیدل شیرازی


 کای شیر کردگار بیا حال ما ببین روباه بازی فلک بی حیا ببین 
 ای دست ذوالجلال بیا ز آستین برون بر ما در دراز دستی اهل جفا ببین 
 ای ذوالفقار بهر چه خفته ای در نیام بیرون خرام و خنجر شمر دغا ببین 
 ای دلدل از بهشت بیا ذوالجناح را از خون به دشت کینه سراپا حنا ببین 
 آسوده ای به خاک نجف یا علی چرا بگشای چشم و واقعۀ کربلا ببین 
 سیلاب اشک دیدۀ خیرالبشر نگر سوز درون سینۀ خیرالنسا ببین 
 آن تن که بود زینت آغوشت از شرف پامال سم بارکی اشقیا ببین 
 بازیچۀ سران سپاه عراق و شام آن سر که بود زینت عرش خدا ببین 
 وانگه به طعن گنبد گردون زبان گشاد خون از دل ملایک هفت آسمان گشاد 

***