دیوان بیدل شیرازی/ دیدۀ اختر

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تیشۀ ستیزه دیدۀ اختر  از بیدل شیرازی روی سرخ گلی
دیوان بیدل شیرازی


 کین کشتۀ فتاده بی سر حسین تست وین چاک چاک از دم خنجر حسین تست 
 این گلبن ریاض شهادت که روی خاک از خون او چو لالۀ احمر حسین تست 
 این پادشاه ملک سعادت که روزگار افکنده تاج عزّتش از سر حسین تست 
 این تشنه لب شهید ستم بر لب فرات کز جور خصم لب نشدش تر حسین تست 
 این غرفه محیط بلا کز جفای چرخ در خون خویش گشته شناور حسین تست 
 این کشتۀ ستم که ز خون گلوی او در کربلاست دجلۀ دیگر حسین تست 
 این مهر منکسف که رود در عزای او تا حشر خون ز دیدۀ اختر حسین تست 
 این ماه منخسف که به سوگش عروس مهر افشانده خاک بر سر معجر حسین تست 
 وانگه به سوی مرقد مادر نمود روی از خون دل ز دیده به دامن گشاد موی 

***