حافظ (غزلیات)/گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(گر از این منزل ویران به سوی خانه روم)
'


 گر از این منزل ویران به سوی خانه رومدگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم 
 زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسمنذر کردم که هم از راه به میخانه روم 
 تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوکبه در صومعه با بربط و پیمانه روم 
 آشنایان ره عشق گرم خون بخورندناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم 
 بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگارچند و چند از پی کام دل دیوانه روم 
 گر ببینم خم ابروی چو محرابش بازسجده شکر کنم و از پی شکرانه روم 
 خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیرسرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم