حافظ (غزلیات)/گر از این منزل ویران به سوی خانه روم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(گر از این منزل ویران به سوی خانه روم)
'


گر از این منزل ویران به سوی خانه رومدگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
زین سفر گر به سلامت به وطن بازرسمنذر کردم که هم از راه به میخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوکبه در صومعه با بربط و پیمانه روم
آشنایان ره عشق گرم خون بخورندناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم
بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگارچند و چند از پی کام دل دیوانه روم
گر ببینم خم ابروی چو محرابش بازسجده شکر کنم و از پی شکرانه روم
خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیرسرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم