حافظ (غزلیات)/کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد)
'


 کِی شعرِ تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد 
 از لعلِ تو گر یابم انگشتریِ زنهارصد مُلکِ سلیمانم در زیرِ نگین باشد 
 غمناک نباید بود از طعنِ حسود، ای دلشاید که چو وابینی خیرِ تو در این باشد 
 هر کو نکند فهمی زین کلکِ خیال‌انگیزنقشش به حرام؛ ار خود صورت‌گر چین باشد 
 جامِ می و خونِ دل هر یک به کسی دادنددر دایره‌ی قسمت اوضاع چنین باشد 
 در کارِ گلاب و گل حکمِ ازلی این بودکه‌این شاهدِ بازاری وان پرده‌نشین باشد 
 آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطرکه‌این سابقه‌ی پیشین تا روزِ پسین باشد