حافظ (غزلیات)/کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد)
'


۱۶۱ کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشدیک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد ۲۳۲
 از لعل تو گر یابم انگشتریِ زنهارصد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 
 غمناک نباید بود از طعن حسود ای دلشاید که چو وابینی خیر تو در این باشد 
 هر کو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیزنقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد 
 جام می و خون دل هر یک به کسی دادنددر دایرهٔ قسمت اوضاع چنین باشد 
 در کار گلاب و گل حکمِ ازلی این بودکاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد 
  آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر  
  کاین سابقهٔ پیشین تا روز پسین باشد