حافظ (غزلیات)/که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامی)
'


 که برد به نزد شاهان ز من گدا پیامیکه به کوی می فروشان دو هزار جم به جامی 
 شده‌ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارمکه به همت عزیزان برسم به نیک نامی 
 تو که کیمیافروشی نظری به قلب ما کنکه بضاعتی نداریم و فکنده‌ایم دامی 
 عجب از وفای جانان که عنایتی نفرمودنه به نامه پیامی نه به خامه سلامی 
 اگر این شراب خام است اگر آن حریف پختهبه هزار بار بهتر ز هزار پخته خامی 
 ز رهم میفکن ای شیخ به دانه‌های تسبیحکه چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی 
 سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروشکه چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی 
 به کجا برم شکایت به که گویم این حکایتکه لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی 
 بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظکه چنان کشنده‌ای را نکند کس انتقامی