دیوان حافظ/چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود دیوان حافظ  از حافظ
چه مستیست ندانم که رو به ما آورد
حسب حالی ننوشتیّ و شد ایّامی چند
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۴۵ چه مستیست ندانم که رو بما آوردکه بود ساقی و این باده از کجا آورد ۱۵۲
 تو نیز باده بچنگ آر و راه صحرا گیرکه مرغ نغمه‌سرا ساز خوش نوا آورد 
 دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکنکه باد صبح نسیم گره گشا آورد 
 رسیدن گل و نسرین بخیر و خوبی بادبنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد 
 صبا بخوش خبری هدهد سلیمانستکه مژدهٔ طرب از گلشن سبا آورد 
 علاج ضعف دل ما کرشمهٔ ساقیستبرار سر که طبیب آمد و دوا آورد 
 مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخچرا که وعده تو کردیّ و او بجا آورد 
 بتنگ چشمی آن ترک لشکری نازمکه حمله بر من درویش یک قبا آورد 
  فلک غلامی حافظ کنون بطوع کند  
  که التجا بدر دولت شما آورد