دیوان حافظ/واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد دیوان حافظ  از حافظ
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
هر آنکو خاطر مجموع و یار نازنین دارد
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۱۹۹ واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنندچون بخلوت میروند آن کار دیگر میکنند ۱۲۲
 مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپُرستوبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند 
 گوئیا باور نمیدارند روز داوریکاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند 
 یا رب این نودولتانرا با خر خودشان نشانکاین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند 
 ای گدای خانقه برجه که در دیر مغانمیدهند آبی که دلها را توانگر میکنند 
 حُسن بی‌پایان او چندانکه عاشق میکشدزمرهٔ دیگر بعشق از غیب سر بر میکنند 
 بر در میخانهٔ عشق ای ملک تسبیح گویکاندر آنجا طینت آدم مخمّر میکنند 
  صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت  
  قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر میکنند