دیوان حافظ/ما ز یاران چشم یاری داشتیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
۳۶۹ ما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه ما پنداشتیم ۳۲۳
  تا درخت دوستی برکی دهدحالیا رفتیم و تخمی کاشتیم 
 گفت و گو آیین درویشی نبودور نه با تو ماجراها داشتیم 
 شیوهٔ چشمت فریب جنگ داشتما غلط کردیم و صلح انگاشتیم 
 گلبن حسنت نه خود شد دلفروزما دم همّت برو بگماشتیم 
 نکتها رفت و شکایت کس نکردجانب حرمت فرو نگذاشتیم 
  گفت خود دادی بما دل حافظا  
  ما محصّل بر کسی نگماشتیم