دیوان حافظ/ما درس سحر در ره میخانه نهادیم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم دیوان حافظ  از حافظ
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
تصحیح: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی


۳۷۱ ما درس سحر در ره میخانه نهادیممحصول دعا در ره جانانه نهادیم ۳۸۰
 در خرمن صد زاهد عاقل زند آتشاین داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 
 سلطان ازل گنج غم عشق بما دادتا روی درین منزل ویرانه نهادیم 
 در دل ندهم ره پس ازین مهر بتان رامهر لب او بر در این خانه نهادیم 
 در خرقه ازین بیش منافق نتوان بودبنیاد ازین شیوهٔ رندانه نهادیم 
 چون میرود این کشتی سرگشته که آخرجان در سر آن گوهر یکدانه نهادیم 
 المنّة لله که چو ما بی‌دل و دین بُودآن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم 
  قانع بخیالی ز تو بودیم چو حافظ  
  یا رب چه گدا همّت و بیگانه نهادیم