حافظ (غزلیات)/عقبازی و جوانی و شراب لعل فام

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام)
'


 عشقبازی و جوانی و شرابِ لعل‌فاممجلس انس و حریفِ همدم و شربِ مدام 
 ساقیِ شکر دهان و مطربِ شیرین‌سخنهمنشینی نیک‌کردار و ندیمی نیک‌نام 
 شاهدی از لطف و پاکی رشکِ آب زندگیدلبری در حُسن و خوبی غیرتِ ماه تمام 
 بزمگاهی دل‌نشان چون قصرِ فردوسِ برینگلشنی پیرامُنش چون روضهٔ دارالسلام 
 صف‌نشینان نیکخواه و پیشکاران باادبدوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام 
 بادهٔ گلرنگِ تلخِ تیزِ خوش‌خوارِ سَبُکنُقلش از لعلِ نگار و نَقلش از یاقوت خام 
 غمزهٔ ساقی به یغمایِ خرد آهخته تیغزُلفِ جانان از برای صید دل گسترده دام 
 نکته‌دانیِ بذله‌گو چون حافظ شیرین‌سخنبخشش‌آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام 
 هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباهوآن که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام