دیوان حافظ/صلاح کار کجا و من خراب کجا

از ویکی‌نبشته
پرش به: گشتن، جستجو
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را دیوان حافظ  از حافظ
صلاح کار کجا و من خراب کجا
صوفی بیا که آینه صافیست جام را


صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا بکجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقهٔ سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبتست برندی صلاح و تقوی را سماع و وعظ کجا نغمهٔ رباب کجا
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
چو کحل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرما از این جناب کجا
مبین بسیب زنخدان که چاه در راه است کجا همی‌ روی ایدل بدین شتاب کجا
بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ایدوست
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا