دیوان حافظ/صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' حافظ (غزلیات)  از حافظ
(صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار)
'


۲۴۷ صبا ز منزل جانان گذر دریغ مداروزو بعاشق بیدل خبر دریغ مدار ۲۴۹
 بشکر آنکه شکفتی بکام بخت ای گلنسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار 
 حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودیکنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار 
 جهان و هر چه درو هست سهل و مختصر استز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار 
 کنون که چشمهٔ قندست لعل نوشینتسخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار 
 مکارم تو بآفاق می‌برد شاعرازو وظیفه و زاد سفر دریغ مدار 
 چو ذکر خیر طلب میکنی سخن اینستکه در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار 
  غبار غم برود حال خوش شود حافظ  
  تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار